ترتیب بر اساس:
آلبرت الیس، حمید شمسی پور (مترجم) آلبرت الیس
ناشر: رسا - 26 مرداد 1400
850000 ریال
جان ماکسول، مریم صیاد شیرازی (مترجم) جان ماکسول
ناشر: آدینه - 15 آذر 1401
550000 ریال 495000 ریال
براد جانسون، کلی موری، زهرا حسین زاده (مترجم)، الهام شفیعی (مترجم) براد جانسون
ناشر: موسسه خدمات فرهنگی رسا - 4 مهر 1401
850000 ریال
آلبرت الیس، ایروینگ بکر، مهرداد فیروزبخت (مترجم)، وحیده عرفانی (مترجم) آلبرت الیس
ناشر: رسا - 16 آذر 1401
950000 ریال
علی اکبر فرهنگی علی اکبر فرهنگی
ناشر: رسا - 1397
650000 ریال
آلبرت الیس، مهرداد فیروزبخت (مترجم) آلبرت الیس
ناشر: رسا - 22 مهر 1400
950000 ریال
هنریت کلاوزر، محمد گذرآبادی (مترجم) هنریت کلاوزر
ناشر: رسا
650000 ریال
مجتبی لشکربلوکی، وحید شامخی مجتبی لشکربلوکی
ناشر: رسا - 14 دی 1399
450000 ریال
جان سانتراک، مهرداد فیروزبخت (مترجم) جان سانتراک
ناشر: رسا - 6 خرداد 1400
1550000 ریال
رابرت بی. چالدینی، حامد جعفری (مترجم)، روح الله حمیدی مطلق (مترجم)، حسین عنبرستانی (مترجم)، فرزین ولیلو (مترجم)، وحید رضوی (مترجم) رابرت بی. چالدینی
ناشر: رسا - 17 دی 1398
850000 ریال
آرنولد لازاروس، کلیفورد لازاروس، آلن فی، مهرداد فیروزبخت (مترجم) آرنولد لازاروس
ناشر: رسا - 20 اسفند 1398
300000 ریال
هلن پالمر، احسان الوندی (مترجم) هلن پالمر
ناشر: رسا - 2 اسفند 1400
850000 ریال
دبلیو.تیموتی گالوی دبلیو.تیموتی گالوی
ناشر: رسا - 24 تیر 1399
750000 ریال
جان مردخای گاتمن، جون دکلر جان مردخای گاتمن
ناشر: موسسه خدمات فرهنگی رسا - 26 شهریور 1393
95000 ریال
آندری آلینیکوف آندری آلینیکوف
ناشر: موسسه خدمات فرهنگی رسا - آذر 1397
225000 ریال
ویلیام اچ. مک راون، مریم کیائی پور (مترجم) ویلیام اچ. مک راون
ناشر: رسا - مهر 1397
150000 ریال
نمایش 1 - 15 از 41 مورد