ترتیب بر اساس:
کریم اچ. ولانی، حسین جاجرمی (مترجم) کریم اچ. ولانی
ناشر: دیده بان - خرداد 1397
250000 ریال
ناپلئون هیل، موسسه ترجمیک (مترجم) ناپلئون هیل
ناشر: آدینه - خرداد 1401
180000 ریال 144000 ریال
ناشر: دیده بان - خرداد 1397
300000 ریال
محمد فروغی، حمید دلیر (زیرنظر) محمد فروغی
ناشر: دیده بان، تابستان - آبان 1397
300000 ریال
حسن جفائی (ویراستار)، مرتضی حسینیان(گردآورنده) حسن جفائی (ویراستار)
ناشر: دیده بان - فروردین 1398
200000 ریال
حسن مختاری حسن مختاری
ناشر: دیده بان - خرداد 1398
250000 ریال
داوود نظرپور، جواد منزوی بزرگی داوود نظرپور
ناشر: دیده بان - خرداد 1399
400000 ریال
داگلاس لاکس، رالف پزولو، حسین زحمت کش (مترجم)، حمید گنجی (ویراستار) داگلاس لاکس
ناشر: دیده بان - خرداد 1399
600000 ریال
برایان دنسون، مجید اکبری (مترجم)، علی بخشی (ویراستار)، اکبر استرکی(زیرنظر) برایان دنسون
ناشر: دیده بان - خرداد 1399
600000 ریال
مجید اصغرزاده، کامران شیوندی(زیرنظر) مجید اصغرزاده
ناشر: دیده بان - خرداد 1399
550000 ریال
سیداصغر میرجعفری سیداصغر میرجعفری
ناشر: دیده بان - تیر 1399
400000 ریال
جیمزاف. برادر، یوجین تاکر جیمزاف. برادر
ناشر: دیده بان - خرداد 1397
250000 ریال
موسسه بیزینس مانیتور اینترنشنال، مرکز راهبری آینده پژوهی علوم و فناوری های دفاعی (مترجم) موسسه بیزینس مانیتور اینترنشنال
ناشر: دیده بان - خرداد 1397
200000 ریال
جواد بزرگی، مجتبی انصاریان جواد بزرگی
ناشر: دیده بان - خرداد 1397
200000 ریال
ناشر: دیده بان - خرداد 1397
100000 ریال
ویلیام آر. جانسون، حسین جاجرمی (مترجم) ویلیام آر. جانسون
ناشر: دیده بان - خرداد 1397
200000 ریال
نمایش 16 - 30 از 43 مورد