ترتیب بر اساس:
هومر، سعید نفیسی (مترجم) هومر
ناشر: دنیای کتاب - دی 1395
1200000 ریال
حمزه سردادور حمزه سردادور
ناشر: دنیای کتاب - 1 اردیبهشت 1389
250000 ریال
سبکتکین سالور، علی اصغر عبدالهی (ویراستار) سبکتکین سالور
ناشر: دنیای کتاب - 17 مرداد 1391
400000 ریال
ولفگانگ ویلهلم، کریم طاهرزاده بهزاد (مترجم) ولفگانگ ویلهلم
ناشر: دنیای کتاب - 6 خرداد 1391
350000 ریال
غلامحسین مقتدر، علی اصغر عبداللهی (ویراستار) غلامحسین مقتدر
ناشر: دنیای کتاب - 5 دی 1389
550000 ریال
سیدرضا نیازمند سیدرضا نیازمند
ناشر: دنیای کتاب - 1383
2600000 ریال
ابراهیم پورداود، میترا مهرآبادی (مصحح)، مرتضی گرجی (به اهتمام) ابراهیم پورداود
ناشر: دنیای کتاب - 11 اردیبهشت 1387
55000 ریال
نورالله لارودی نورالله لارودی
ناشر: دنیای کتاب - آبان 1394
700000 ریال
منصور کدخدازاده، علی اصغر عبدالهی (ویراستار) منصور کدخدازاده
ناشر: دنیای کتاب - 17 مرداد 1391
500000 ریال
سیدرضا نیازمند سیدرضا نیازمند
ناشر: دنیای کتاب - خرداد 1394
1500000 ریال
محمدبن اسحق ابن ندیم محمدبن اسحق ابن ندیم
ناشر: دنیای کتاب - خرداد 1394
1200000 ریال
علی اصغر رحیم زاده صفوی علی اصغر رحیم زاده صفوی
ناشر: دنیای کتاب - بهمن 1395
400000 ریال
ناشر: دنیای کتاب - بهمن 1395
180000 ریال
احمدبن اخی ناطور افلاکی، تحسین بازیجی (مصحح) احمدبن اخی ناطور افلاکی
ناشر: دنیای کتاب - 7 آذر 1385
200000 ریال
علی اصغر عبدالهی (ویراستار)، مجتبی مینوی (به اهتمام) علی اصغر عبدالهی (ویراستار)
ناشر: دنیای کتاب - 15 اردیبهشت 1389
450000 ریال
نمایش 61 - 75 از 275 مورد