ترتیب بر اساس:
زهرا مردانی (ویراستار)، جمشید مقدم (شاعر) زهرا مردانی (ویراستار)
ناشر: در دانش بهمن - 11 آبان 1384
10000 ریال
سحر مالمیرچگینی سحر مالمیرچگینی
ناشر: در دانش بهمن - 26 بهمن 1384
18000 ریال
سعید امام وردی نیکبخت سعید امام وردی نیکبخت
ناشر: در دانش بهمن - 18 اردیبهشت 1385
15000 ریال
کندی پل، الهام آرام نیا (مترجم)، سیدشمس الدین حسینی (مترجم)، زهرا مردانی (ویراستار) کندی پل
ناشر: در دانش بهمن - 22 شهریور 1385
15000 ریال
استی سیا راگولیا، الهام آرام نیا (مترجم)، سیدشمس الدین حسینی (مترجم) استی سیا راگولیا
ناشر: در دانش بهمن - 4 دی 1385
15000 ریال
دانیل کانمن، فروغ تالوصمدی (مترجم) دانیل کانمن
ناشر: در دانش بهمن - 26 مرداد 1398
النا فرانته، روح الله صادقی (مترجم) النا فرانته
ناشر: در دانش بهمن - 3 مهر 1398
900000 ریال
رضا محمدکاظمی، سیدامین افصحی رضا محمدکاظمی
ناشر: در دانش بهمن - دی 1397
500000 ریال
سارا جانخانی سارا جانخانی
ناشر: در دانش بهمن - 12 تیر 1398
150000 ریال
مالکولم گلادول، اصغر اندرودی (مترجم) مالکولم گلادول
ناشر: در دانش بهمن - 19 آذر 1399
990000 ریال
النا فرانته، روح الله صادقی (مترجم) النا فرانته
ناشر: در دانش بهمن - 26 مرداد 1398
600000 ریال
گیل لیندن فیلد گیل لیندن فیلد
ناشر: در دانش بهمن - 1386
250000 ریال
بپتیست دی پیپ بپتیست دی پیپ
ناشر: در دانش بهمن - 1396
300000 ریال
میکائل کروگروس، رومن شاپلر میکائل کروگروس
ناشر: در دانش بهمن - بهمن 1395
310000 ریال
ناشر: در دانش بهمن - اسفند 1395
60000 ریال
نمایش 61 - 75 از 87 مورد