ترتیب بر اساس:
زهرا اکبری زهرا اکبری
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان - بهمن، 1395
90000 ریال
حاجیه قاسمیان صفایی، فرخنده پورسینا حاجیه قاسمیان صفایی
ناشر: کنکاش، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - 23 تیر، 1386
42000 ریال
احمد مقاره عابد احمد مقاره عابد
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، رویان پژوه - 29 مهر، 1393
145000 ریال
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - 22 مرداد، 1391
400000 ریال
صدیقه قائمی صدیقه قائمی
ناشر: مانی، علوم پزشکی اصفهان - 03 اسفند، 1393
65000 ریال
حسینعلی رستگاری، محبوبه شجاعی حسینعلی رستگاری
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - 29 فروردین، 1391
30000 ریال
کبری آخوندزاده، زهرا عابدینی (ویراستار)، سعید کریمخانی زندی (ویراستار) کبری آخوندزاده
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - 29 فروردین، 1391
37000 ریال
عباس حقیقت عباس حقیقت
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - 29 مهر، 1393
57000 ریال
حمید میرمحمدصادقی (ویراستار)، وجیهه اکبری (گردآورنده) حمید میرمحمدصادقی (ویراستار)
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - 29 فروردین، 1391
45000 ریال
سهیلا احسانپور، میترا صوابی اصفهانی، رویا شمگانی سهیلا احسانپور
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - 13 آذر، 1391
30000 ریال
داریوش شهبازی گهرویی، ژاله بهروزکیا داریوش شهبازی گهرویی
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - 10 تیر، 1391
37000 ریال
فردوس محرابیان فردوس محرابیان
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - 13 آذر، 1391
80000 ریال
فرحناز فاطمی نائینی، مهناز رعایایی فرحناز فاطمی نائینی
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - 13 آذر، 1391
36000 ریال
میترا جبل عاملی، پرویز کاشفی، سیدجلال هاشمی، سیدمرتضی حیدری، حسنعلی سلطانی، آذر دانش شهرکی، سیدمحمدرضا صفوی، عظیم هنرمند میترا جبل عاملی
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - 22 مرداد، 1391
140000 ریال
شیوا صیرفیان شیوا صیرفیان
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان - مرداد، 1394
80000 ریال
نمایش 1 - 15 از 443 مورد