ترتیب بر اساس:
زهرا اکبری زهرا اکبری
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان - بهمن، 1395
60000 ریال
حاجیه قاسمیان صفایی، فرخنده پورسینا حاجیه قاسمیان صفایی
ناشر: کنکاش، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - 23 تیر، 1386
42000 ریال
معصومه گودرزی خویگانی، رویا کلیشادی (ویراستار) معصومه گودرزی خویگانی
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - 1393
115000 ریال
زوزانا هلینسکی، نیره سادات سلیمانزاده نجفی (مترجم)، رضوان اجاقی (مترجم) زوزانا هلینسکی
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - 04 آبان، 1393
90000 ریال
علیرضا امامی نائینی علیرضا امامی نائینی
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - 04 آبان، 1393
80000 ریال
پرویز دیهیمی پرویز دیهیمی
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، رویان پژوه - 01 اردیبهشت، 1394
750000 ریال
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - 28 بهمن، 1393
100000 ریال
محمدصادق پورجعفری، ناهید اسکندری، امید میرمسبب، عماد فیاضی، مریم بمانعلی زاده، سیده حسنی میرزاجانی، سمانه محمدزاده (ویراستار) محمدصادق پورجعفری
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - 03 اسفند، 1393
220000 ریال
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - 03 اسفند، 1393
45000 ریال
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - 22 مرداد، 1391
400000 ریال
صدیقه قائمی صدیقه قائمی
ناشر: مانی، علوم پزشکی اصفهان - 03 اسفند، 1393
65000 ریال
حسینعلی رستگاری، محبوبه شجاعی حسینعلی رستگاری
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - 29 فروردین، 1391
30000 ریال
کبری آخوندزاده، زهرا عابدینی (ویراستار)، سعید کریمخانی زندی (ویراستار) کبری آخوندزاده
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - 29 فروردین، 1391
37000 ریال
عباس حقیقت عباس حقیقت
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - 29 مهر، 1393
57000 ریال
حمید میرمحمدصادقی (ویراستار)، وجیهه اکبری (گردآورنده) حمید میرمحمدصادقی (ویراستار)
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - 29 فروردین، 1391
45000 ریال
نمایش 1 - 15 از 443 مورد