ترتیب بر اساس:
دانیل هریس، علی اصغر انصافی (مترجم)، حسن رحیمی منصور (مترجم) دانیل هریس
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان - 1 مرداد 1393
133000 ریال
دیوید دویت، فرانک این کروپرا، علی اصغر رستمی (مترجم) دیوید دویت
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان - 28 بهمن 1393
295000 ریال
احمد پارسیان احمد پارسیان
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان - 29 مهر 1393
350000 ریال
محمود دیانت خواه محمود دیانت خواه
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان - 18 شهریور 1399
850000 ریال
منوچهر مفتون (ویراستار)، امیرحسین خوشگفتارمنش (به اهتمام) منوچهر مفتون (ویراستار)
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان - مرداد 1394
224000 ریال
سایمون بل، سیدحمید متین خواه (مترجم)، ناصر کریم پور (ویراستار) سایمون بل
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان، دفتر انتشارات - 21 تیر 1391
140000 ریال
محمدرضا چمنی، امیراحمد دهقانی، محمدکریم بیرامی، روح الله قلی پور، شکوفه پورشهابی (ویراستار) محمدرضا چمنی
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان - 10 تیر 1392
240000 ریال
جورج کارنیاداکیس، علی بسکوک جورج کارنیاداکیس
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان - 25 خرداد 1396
650000 ریال
شادپور ملک پور، عبدالحسین دباغ شادپور ملک پور
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان، دفتر انتشارات - 16 مهر 1399
540000 ریال
سیندو کو، مرتضی شمعانیان (مترجم)، علی اشرفی (مترجم)، احمد ساعتچی (ویراستار)، آتوسا سعادتی (ویراستار) سیندو کو
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان - 9 مهر 1391
290000 ریال
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان - 29 مهر 1393
300000 ریال
حسین تویسرکانی حسین تویسرکانی
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان، مرکز نشر - 9 مهر 1399
1350000 ریال
کلاوس هافمن، استیو چیانگ، احمدرضا عظیمیان (مترجم)، مجید ملکی (ویراستار) کلاوس هافمن
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان، دفتر انتشارات - 1 مرداد 1393
183000 ریال
ولف هام، ریچاردجان همیلتون ولف هام
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان - اردیبهشت 1395
100000 ریال
مایکل پ. گروور، جمشید پرویزیان (مترجم)، احسان زعفرانی (مترجم) مایکل پ. گروور
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان - 25 دی 1390
72000 ریال
نمایش 31 - 45 از 170 مورد