ترتیب بر اساس:
حسین تویسرکانی حسین تویسرکانی
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان - 29 مهر 1393
490000 ریال
جیمز کلیر، موسسه ترجمیک (مترجم) جیمز کلیر
ناشر: آدینه - 7 اردیبهشت 1400
550000 ریال 440000 ریال
سام شانموگام، محمدرضا عارف (مترجم) سام شانموگام
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان، دفتر انتشارات - اردیبهشت 1395
190000 ریال
شمس الله ایوبی شمس الله ایوبی
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان - 21 دی 1394
620000 ریال
غلامعباس پارسافر غلامعباس پارسافر
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان - 3 دی 1398
750000 ریال
جیمزای.ا. جان، علی اکبر عالم رجبی (مترجم) جیمزای.ا. جان
ناشر: دانشگاه صنعتی - 20 شهریور 1399
850000 ریال
لاری جی. سگرلیند، محمدرضا شریعتی (مترجم) لاری جی. سگرلیند
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان، دفتر انتشارات - بهمن 1394
190000 ریال
مصطفی مبلی (ویراستار)، اصغر نهجیری (ویراستار)، احمد ارزانی (گردآورنده) مصطفی مبلی (ویراستار)
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان - 16 بهمن 1391
75000 ریال
دانیل هریس، علی اصغر انصافی (مترجم) دانیل هریس
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان، دفتر انتشارات - اردیبهشت 1395
186000 ریال
جوزف پنزین، ری کلاف جوزف پنزین
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان - اردیبهشت 1397
260000 ریال
دیویدجی رتویش، ویلیام دی. کلیستر دیویدجی رتویش
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان - 1 دی 1399
480000 ریال
حسن طوبی، محمدحسن ادریسی (ویراستار) حسن طوبی
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان، دفتر انتشارات - 16 مرداد 1387
160000 ریال
ایان اندرسن، مرتضی اسماعیلی (مترجم) ایان اندرسن
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان - 22 خرداد 1393
450000 ریال
محمد داورپناه جزی محمد داورپناه جزی
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان، مرکز نشر - 1 اردیبهشت 1394
250000 ریال
مهدی کدیور، نفیسه سلطانی زاده مهدی کدیور
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان - بهمن 1397
200000 ریال
بیژن ظهوری زنگنه، امیر نادری بیژن ظهوری زنگنه
ناشر: مرکز نشر دانشگاه صنعتی اصفهان - بهمن 1394
168000 ریال
نمایش 16 - 30 از 170 مورد