محدود کردن نتایج

دسته بندی:

موضوع:

ترتیب بر اساس:
دبلیو.جی. ویتمن، سیدسعید سیدحسینی داورانی (مترجم) دبلیو.جی. ویتمن
ناشر: دانشگاه شهید بهشتی، مرکز چاپ و انتشارات - تیر 1397
180000 ریال
بت تراوتمن، پریساسادات سیدموسوی (مترجم) بت تراوتمن
ناشر: دانشگاه شهید بهشتی، مرکز چاپ و انتشارات - تیر 1397
150000 ریال
سارا بوئن، نیها چاولا سارا بوئن
ناشر: دانشگاه شهید بهشتی - تیر 1397
180000 ریال
شهریار منصوری شهریار منصوری
ناشر: دانشگاه شهید بهشتی - مهر 1397
330000 ریال
جان نیکسون، بختیار شعبانی ورکی (مترجم) جان نیکسون
ناشر: دانشگاه شهید بهشتی، مرکز چاپ و انتشارات، شورای عالی انقلاب فرهنگی - بهمن 1397
200000 ریال
هادی ویسی، علیرضا شاه محمدی، صلاح مفاخری هادی ویسی
ناشر: دانشگاه شهید بهشتی، مرکز چاپ و انتشارات - اسفند 1398
200000 ریال
کریم سلیمانی دهکردی کریم سلیمانی دهکردی
ناشر: دانشگاه شهید بهشتی، مرکز چاپ و انتشارات - اسفند 1398
300000 ریال
افسانه شهبازی، حبیب کولیوند، زینب سلحشور افسانه شهبازی
ناشر: دانشگاه شهید بهشتی - خرداد 1399
380000 ریال
کمپیون کوئین، حسین حیدری (مترجم)، حسین زیرک (مترجم)، شهلا پاکدامن (مترجم)، صدیقه سادات میرزایی (ویراستار) کمپیون کوئین
ناشر: دانشگاه شهید بهشتی، مرکز چاپ و انتشارات - مرداد 1399
500000 ریال
آوی فریدمن، علی غفاری (مترجم)، هانی منصورنژاد (مترجم) آوی فریدمن
ناشر: دانشگاه شهید بهشتی، مرکز چاپ و انتشارات - آبان 1399
450000 ریال
واندانا شیوا، سیده فاطمه آقامیر (مترجم) واندانا شیوا
ناشر: دانشگاه شهید بهشتی، مرکز چاپ و انتشارات - مرداد 1399
300000 ریال
ناشر: دانشگاه شهید بهشتی، مرکز چاپ و انتشارات - خرداد 1399
400000 ریال
یورگ کورت گروتز، جهانشاه پاکزاد (مترجم)، عبدالرضا همایون (مترجم) یورگ کورت گروتز
ناشر: دانشگاه شهید بهشتی - 1388
250000 ریال
سیدمحمدسجاد صدوق سیدمحمدسجاد صدوق
ناشر: دانشگاه شهید بهشتی - تیر 1397
200000 ریال
برایان لاوسن، حمید ندیمی (مترجم) برایان لاوسن
ناشر: دانشگاه شهید بهشتی - تیر 1397
200000 ریال
نمایش 46 - 60 از 353 مورد