محدود کردن نتایج

دسته بندی:

موضوع:

ترتیب بر اساس:
مردیت دامین گال، والتر بورگ، احمدرضا نصر (مترجم) مردیت دامین گال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، دانشگاه شهید بهشتی - 1386
3940000 ریال
ناشر: آدینه - 1402
400000 ریال 320000 ریال
ناشر: دانشگاه شهید بهشتی - تیر 1397
2500000 ریال
نصرالله حکمت نصرالله حکمت
ناشر: علم، دانشگاه شهید بهشتی - دی 1389
4500000 ریال 4050000 ریال
هدیه نوربخش (مترجم)، کیوان جورابچی (مترجم)، نیلوفر رضوی (مترجم)، آذرمه سنجری (ویراستار)، حمید ندیمی(به اهتمام) هدیه نوربخش (مترجم)
ناشر: دانشگاه شهید بهشتی - بهمن 1397
150000 ریال
نصرالله حکمت نصرالله حکمت
ناشر: علم، دانشگاه شهید بهشتی - دی 1389
3850000 ریال 3465000 ریال
محمود ابوالقاسمی، محمد قهرمانی، منصور پرندی محمود ابوالقاسمی
ناشر: مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی - مهر 1397
100000 ریال
ناشر: دانشگاه شهید بهشتی - مهر 1397
370000 ریال
سو استولتون، نیجل مکسند، بریان فوردلوید، شیلاق کیل، نیجل دودلی، هادی ویسی (مترجم)، کورس خوشبخت (مترجم)، عبدالمجید مهدوی دامغانی (ویراستار) سو استولتون
ناشر: دانشگاه شهید بهشتی - اسفند 1389
90000 ریال
محمدباقر حشمت زاده، آذرمه سنجری (ویراستار) محمدباقر حشمت زاده
ناشر: دانشگاه شهید بهشتی - اسفند 1389
20000 ریال
پیتراف. باکسال، پاتریک ام. رایت، غلامعلی طبرسا (مترجم) پیتراف. باکسال
ناشر: دانشگاه شهید بهشتی - بهمن 1395
900000 ریال 765000 ریال
برایان فوردلوید، سونیا ار دیاس، الیسو بتن کورت، عبدالمجید مهدوی دامغانی (مترجم)، کورس خوشبخت (مترجم)، آگرین داوری (مترجم) برایان فوردلوید
ناشر: دانشگاه شهید بهشتی - دی 1397
50000 ریال
جمعی از نویسندگان، ساسان بالغی زاده (ویراستار)، کیوان زاهدی (ویراستار) جمعی از نویسندگان
ناشر: دانشگاه شهید بهشتی - دی 1397
140000 ریال
اسماعیل شهبازی اسماعیل شهبازی
ناشر: دانشگاه شهید بهشتی، مرکز چاپ و انتشارات - مهر 1397
85000 ریال
ناشر: دانشگاه شهید بهشتی، مرکز چاپ و انتشارات - مهر 1397
70000 ریال
احمدرضا محرابیان احمدرضا محرابیان
ناشر: دانشگاه شهید بهشتی، مرکز چاپ و انتشارات - مهر 1397
120000 ریال
نمایش 1 - 15 از 353 مورد