ترتیب بر اساس:
کاظم علوی پناه (مترجم)، مسلم لدنی (مترجم) کاظم علوی پناه (مترجم)
ناشر: دانشگاه تهران - 3 آذر 1391
980000 ریال 784000 ریال
برت ریجوی، رحمان علیان لله مرزی (مترجم) برت ریجوی
ناشر: آدینه - 25 آذر 1401
550000 ریال 440000 ریال
احمد دالکی، محمود زبیری احمد دالکی
ناشر: دانشگاه تهران - 8 آبان 1393
720000 ریال 576000 ریال
محمود زبیری، علیرضا مجد محمود زبیری
ناشر: دانشگاه تهران - 27 دی 1401
1700000 ریال 1360000 ریال
فریدون قریب فریدون قریب
ناشر: دانشگاه تهران - 15 آبان 1399
720000 ریال 576000 ریال
مهدی کی نیا مهدی کی نیا
ناشر: دانشگاه تهران - 28 آبان 1400
1000000 ریال 800000 ریال
فرانک چینگ، زهره قراگزلو (مترجم) فرانک چینگ
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 1 آبان 1401
2600000 ریال 2080000 ریال
آنتونی ساندرز، مارسیا کورنت آنتونی ساندرز
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 21 اسفند 1401
1800000 ریال 1440000 ریال
چارلز دسور، ارنست کوه، پرویز جبه دارمارالانی (مترجم) چارلز دسور
ناشر: دانشگاه تهران - 21 اسفند 1401
2100000 ریال 1680000 ریال
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 7 خرداد 1393
720000 ریال 576000 ریال
گیتی ابوالحمد گیتی ابوالحمد
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 26 تیر 1401
3100000 ریال 2480000 ریال
کرامت الله زیاری کرامت الله زیاری
ناشر: دانشگاه تهران - 22 بهمن 1399
980000 ریال 784000 ریال
ابراهیم موسی زاده، عباسعلی عمید زنجانی ابراهیم موسی زاده
ناشر: دانشگاه تهران - 24 تیر 1399
1600000 ریال 1280000 ریال
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات - 14 مرداد 1401
1400000 ریال 1120000 ریال
علی پیران نژاد علی پیران نژاد
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات - 17 تیر 1397
720000 ریال 576000 ریال
ناشر: دانشگاه تهران - 11 اسفند 1401
2100000 ریال 1680000 ریال
نمایش 16 - 30 از 2,564 مورد