ترتیب بر اساس:
نیما طالبیان (به اهتمام)، سیما نبی زاده (به اهتمام) نیما طالبیان (به اهتمام)
ناشر: حرفه هنرمند - 21 مرداد 1388
180000 ریال
نیما طالبیان، مهدی آتشی، سیما نبی زاده، کتایون یوسفی نیما طالبیان
ناشر: حرفه هنرمند، کتابکده تخصصی معماری و شهرسازی کسری - 3 خرداد 1389
150000 ریال
جف دایر، گلنار نریمانی (مترجم) جف دایر
ناشر: حرفه هنرمند - خرداد 1395
280000 ریال
یحیی نطنزی (گردآورنده) یحیی نطنزی (گردآورنده)
ناشر: حرفه هنرمند - مرداد 1395
320000 ریال
شهریار توکلی، تورج حمیدیان شهریار توکلی
ناشر: حرفه هنرمند - 8 تیر 1392
4500000 ریال
الکس دنچف الکس دنچف
ناشر: حرفه هنرمند - بهمن 1395
280000 ریال
شهروز مهاجر (گردآورنده) شهروز مهاجر (گردآورنده)
ناشر: حرفه هنرمند - آبان 1396
140000 ریال
لیندا ناکلین، مجید اخگر (مترجم) لیندا ناکلین
ناشر: مبنا، حرفه هنرمند - 15 بهمن 1390
320000 ریال
نیما طالبیان (مترجم)، مهدی آتشی (مترجم)، سیما نبی زاده (مترجم) نیما طالبیان (مترجم)
ناشر: حرفه هنرمند - 24 بهمن 1389
300000 ریال
احسان خوش بخت، کتایون یوسفی (باهمکاری)، سارا گلمکانی (باهمکاری) احسان خوش بخت
ناشر: حرفه هنرمند - 3 خرداد 1389
125000 ریال
جان باورز، سودابه صالحی (مترجم)، مرجان زاهدی (مترجم) جان باورز
ناشر: حرفه هنرمند - 24 تیر 1391
80000 ریال
آندره ی آرسنیویچ تارکوفسکی، پریسا(نفیسی) دمندان (مترجم)، جووانی چیارامونته (تهیه و تنظیم) آندره ی آرسنیویچ تارکوفسکی
ناشر: حرفه هنرمند - 24 بهمن 1389
65000 ریال
الهام قزوینی (شاعر) الهام قزوینی (شاعر)
ناشر: حرفه هنرمند - 11 دی 1389
35000 ریال
مرتضی صدیق، مهدی صدیق، محمدعلی موسوی، صدف دها، افسون قربانی مرتضی صدیق
ناشر: حرفه هنرمند - 23 بهمن 1389
180000 ریال
نیما طالبیان، مهدی آتشی، سیما نبی زاده نیما طالبیان
ناشر: حرفه هنرمند - 21 فروردین 1389
150000 ریال
نمایش 46 - 60 از 81 مورد