ترتیب بر اساس:
دونالدا. نورمن، جهانبخش سادگی راد (مترجم)، ملینا هاشم منیری (مترجم) دونالدا. نورمن
ناشر: حرفه هنرمند - 30 آذر 1399
890000 ریال 712000 ریال
جیسون فانگ، نسرین امامی (مترجم) جیسون فانگ
ناشر: آدینه - 1400
200000 ریال 160000 ریال
ناشر: حرفه هنرمند - 16 تیر 1399
590000 ریال 472000 ریال
یائه امرلینگ یائه امرلینگ
ناشر: حرفه هنرمند - 15 آذر 1400
790000 ریال 711000 ریال
لیلی گلستان لیلی گلستان
ناشر: حرفه هنرمند - 25 دی 1400
790000 ریال 632000 ریال
جان باورز، سودابه صالحی (مترجم) جان باورز
ناشر: حرفه هنرمند - 15 مهر 1391
160000 ریال 144000 ریال
ناشر: حرفه هنرمند - بهمن 1394
480000 ریال
رابرت اکرت، اسماعیل عباسی (مترجم) رابرت اکرت
ناشر: حرفه هنرمند - 27 بهمن 1398
480000 ریال
ناشر: حرفه هنرمند - خرداد 1397
380000 ریال
حبیبه جعفریان حبیبه جعفریان
ناشر: حرفه هنرمند - اسفند 1397
260000 ریال
سیدباقر حسینی، مرتضی صدیق، مهدی صدیق (ویراستار) سیدباقر حسینی
ناشر: حرفه هنرمند - 25 آبان 1389
280000 ریال
ایماس راپوپورت، خسرو افضلیان (مترجم)، مهدی آتشی (ویراستار) ایماس راپوپورت
ناشر: حرفه هنرمند - 24 فروردین 1389
55000 ریال
ناشر: حرفه هنرمند - دی 1394
250000 ریال
شمیم مستقیمی شمیم مستقیمی
ناشر: حرفه هنرمند - مرداد 1395
110000 ریال
نیما طالبیان، مهدی آتشی، سیما نبی زاده نیما طالبیان
ناشر: حرفه هنرمند - 7 دی 1388
150000 ریال
محمدرضا فرزاد (مترجم) محمدرضا فرزاد (مترجم)
ناشر: حرفه هنرمند - 1392
280000 ریال
نمایش 16 - 30 از 81 مورد