ترتیب بر اساس:
جان وبستر، سیامک نجاریان (مترجم)، پوریا جعفری مقدم (مترجم)، نازیلا قاسمی کیانی (مترجم) جان وبستر
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) - 28 مرداد 1401
2100000 ریال
پیتر سنگه، موسسه ترجمیک (مترجم) پیتر سنگه
ناشر: آدینه - 10 دی 1400
180000 ریال 144000 ریال
جان وبستر، سهراب صارمی، سیامک نجاریان (مترجم) جان وبستر
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) - 28 تیر 1399
1500000 ریال
زهرا قیابکلو زهرا قیابکلو
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) - 13 مرداد 1399
500000 ریال
هانیتس-دیتر شومان، اولریش کی. تیله، شاهین کاظمی (مترجم)، سپهدار انصاری نیک (مترجم) هانیتس-دیتر شومان
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) - 25 مرداد 1386
200000 ریال
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر - 4 شهریور 1394
650000 ریال
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) - 27 آذر 1385
28000 ریال
هادی سیداصفهانی، علی شمس ناتری هادی سیداصفهانی
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) - 5 خرداد 1389
450000 ریال
سیامک نجاریان، هاله مستشفی سیامک نجاریان
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) - 5 فروردین 1400
1000000 ریال
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) - 1396
180000 ریال
حمید کشوری، شیوا اسبری حمید کشوری
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) - 8 مرداد 1400
1200000 ریال
نانسی وایدا، اندرو وازونی، رانی ریچاردسون، ابوالفضل کاظمی (مترجم)، مهدی قمی (مترجم) نانسی وایدا
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) - 1394
220000 ریال
زهرا قیابکلو زهرا قیابکلو
ناشر: سیمای دانش، جهاد دانشگاهی صنعتی امیرکبیر - 11 بهمن 1398
430000 ریال
حمید کشوری، شیوا اسبری حمید کشوری
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) - 10 آذر 1400
1000000 ریال
احمد ماکوئی، علیرضا علی نژاد احمد ماکوئی
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر - آبان 1395
400000 ریال
زهرا قیابکلو زهرا قیابکلو
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) - 1395
240000 ریال
نمایش 1 - 15 از 259 مورد