محدود کردن نتایج

دسته بندی:

موضوع:

ترتیب بر اساس:
زهرا سپهری (گردآورنده)، اولدوز آلوش (گردآورنده)، سیداکبر مومن زاده (گردآورنده) زهرا سپهری (گردآورنده)
ناشر: جعفری - مرداد 1389
124500 ریال
جواد معظمی، فریبا محمدی، سعیده مهدی پور، مسعوده فائزی، سیدعلی ابطحی (زیرنظر) جواد معظمی
ناشر: جعفری - شهریور 1389
15000 ریال
رضا جلیلی مراغه، ایمان حلوایی (ویراستار) رضا جلیلی مراغه
ناشر: جعفری - مرداد 1389
19800 ریال
ناشر: جعفری - مهر 1389
104500 ریال
محمدرضا میلانی نژاد محمدرضا میلانی نژاد
ناشر: جعفری - فروردین 1390
20000 ریال
مهناز آذرنیا (مترجم)، هنگامه رضوی (مترجم)، محمدحسین نوری (مترجم)، باقر مینایی (مترجم)، بهناز شوهانی (مترجم)، فرزانه دهقانی (مترجم)، فرزاد رجایی (مترجم)، مجید کاتبی (مترجم)، اکرم ابوالحسن زاده (مترجم)، فاطمه ملک (مترجم)، مرضیه پناهی (مترجم)، طاهره مازوچی (مترجم)، فاطمه افشاری (مترجم)، فهیمه محمدقاسمی (مترجم) مهناز آذرنیا (مترجم)
ناشر: جعفری - تیر 1390
132000 ریال
هرولدآنتونی هارپر، علیرضا خوشدل (مترجم)، اکبر جعفرنژاد (مترجم)، ذات الله عاصمی (مترجم)، اکرم وطن نژاد (مترجم)، ساناز وکیلی (مترجم) هرولدآنتونی هارپر
ناشر: جعفری، آثار سبحان - بهمن 1389
79500 ریال
هرولدآنتونی هارپر، علیرضا خوشدل (مترجم)، اکبر جعفرنژاد (مترجم)، ذات الله عاصمی (مترجم)، اکرم وطن نژاد (مترجم)، ساناز وکیلی (مترجم) هرولدآنتونی هارپر
ناشر: جعفری، آثار سبحان - بهمن 1389
79500 ریال
مهناز آذرنیا (مترجم)، هنگامه رضوی (مترجم)، محمدحسین نوری (مترجم)، باقر مینایی (مترجم)، بهناز شوهانی (مترجم)، فرزانه دهقانی (مترجم)، فرزاد رجایی (مترجم)، مجید کاتبی (مترجم)، اکرم ابوالحسن زاده (مترجم)، فاطمه ملک (مترجم)، مرضیه پناهی (مترجم)، طاهره مازوچی (مترجم)، فاطمه افشاری (مترجم)، فهیمه محمدقاسمی (مترجم) مهناز آذرنیا (مترجم)
ناشر: جعفری - تیر 1390
132000 ریال
ناشر: جعفری - دی 1388
22500 ریال
ابراهیم نصیری، معصومه فغانی، شاهرخ یوسف زاده چابک ابراهیم نصیری
ناشر: جعفری - تیر 1389
ماشاالله ترابی، رضا صفدری ماشاالله ترابی
ناشر: جعفری - دی 1388
45000 ریال
فیلیپ کاچل، آذین نوروزی (مترجم) فیلیپ کاچل
ناشر: جعفری - مرداد 1389
118500 ریال
مریم احمدی، آذر کبیرزاده مریم احمدی
ناشر: جعفری - مرداد 1389
49500 ریال
ناشر: جعفری - بهمن 1389
159000 ریال
نمایش 61 - 75 از 187 مورد