ترتیب بر اساس:
شورای (انجمن) بین المللی مراکز خرید، کامبیز حیدرزاده (مترجم) شورای (انجمن) بین المللی مراکز خرید
ناشر: تمدن علمی - اردیبهشت 1396
4500000 ریال 4050000 ریال
ناشر: تمدن علمی - فروردین 1402
950000 ریال 855000 ریال
فریدریش ویلهلم نیچه، نیلوفر آقاابراهیمی (مترجم)، تیلور کارمن(گردآورنده) فریدریش ویلهلم نیچه
ناشر: تمدن علمی - شهریور 1400
950000 ریال 855000 ریال
عزت الله سام آرام عزت الله سام آرام
ناشر: تمدن علمی - دی 1397
2550000 ریال 2295000 ریال
ماکس اشتیرنر ماکس اشتیرنر
ناشر: تمدن علمی - فروردین 1398
3500000 ریال 3150000 ریال
آلبر کامو آلبر کامو
ناشر: تمدن علمی - شهریور 1398
1550000 ریال 1395000 ریال
ژان لوک نانسی، ژان بودیار، فیلیپ لاکو - لابارت، آن ای اوبرن، هیوج سیلورمن، امیر رضایی پناه (مترجم)، محمدرضا تاجیک(مقدمه) ژان لوک نانسی
ناشر: تمدن علمی - مرداد 1398
1950000 ریال 1755000 ریال
محمود درویش، اصغرعلی کرمی (مترجم) محمود درویش
ناشر: تمدن علمی - فروردین 1402
1850000 ریال 1665000 ریال
الهام محمودی (مترجم) الهام محمودی (مترجم)
ناشر: تمدن علمی - خرداد 1398
245000 ریال 220500 ریال
الهام محمودی (مترجم) الهام محمودی (مترجم)
ناشر: تمدن علمی - خرداد 1398
185000 ریال 166500 ریال
امیلی دیکینسون امیلی دیکینسون
ناشر: تمدن علمی - خرداد 1398
185000 ریال 166500 ریال
لئو تولستوی، کیومرث پارسای (مترجم) لئو تولستوی
ناشر: تمدن علمی - خرداد 1400
950000 ریال 855000 ریال
ژاک دریدا ژاک دریدا
ناشر: تمدن علمی - آذر 1397
950000 ریال 855000 ریال
ناشر: تمدن علمی - مهر 1396
950000 ریال 855000 ریال
حیدرعلی کمالی، محمد پارسانسب (مقدمه) حیدرعلی کمالی
ناشر: تمدن علمی - آذر 1394
450000 ریال 405000 ریال
نمایش 31 - 45 از 238 مورد