ترتیب بر اساس:
کورتنی کاربکس، جاناتان کاربکس، حمیدرضا پوراعتماد (مترجم)، سمانه بهزادپور (مترجم)، صدیقه میرزایی (مترجم) کورتنی کاربکس
ناشر: تمدن علمی - 18 بهمن 1398
950000 ریال 807500 ریال
استفان کاوی، موسسه ترجمیک (مترجم) استفان کاوی
ناشر: آدینه - 8 مرداد 1402
450000 ریال 360000 ریال
جان مردخای گاتمن، جولی شوارتس گاتمن، کیانوش زهراکار (مترجم)، فرشاد لواف پور نوری (مترجم)، احمد ایزدی اجیرلو (مترجم) جان مردخای گاتمن
ناشر: تمدن علمی - 8 دی 1399
1350000 ریال 1147500 ریال
جان پالکینگهورن جان پالکینگهورن
ناشر: تمدن علمی - 4 آبان 1398
1250000 ریال 1125000 ریال
ویکتورامیل فرانکل ویکتورامیل فرانکل
ناشر: تمدن علمی - 8 تیر 1399
1850000 ریال 1572500 ریال
میرباقر مدنی میرباقر مدنی
ناشر: تمدن علمی - 2 آبان 1399
1950000 ریال 1755000 ریال
نسیم نیکولاس طالب، محمدرضا مردانیان (مترجم) نسیم نیکولاس طالب
ناشر: تمدن علمی - 9 شهریور 1399
1250000 ریال 1062500 ریال
ناتانیل براندن، آین راند ناتانیل براندن
ناشر: تمدن علمی - اردیبهشت 1397
1850000 ریال 1665000 ریال
ریولا جوردی ابی صعب، رفعت خواجه یار (مترجم) ریولا جوردی ابی صعب
ناشر: تمدن علمی - 20 فروردین 1398
1350000 ریال 1147500 ریال
شورای (انجمن) بین المللی مراکز خرید، کامبیز حیدرزاده (مترجم) شورای (انجمن) بین المللی مراکز خرید
ناشر: تمدن علمی - اسفند 1396
4500000 ریال 3825000 ریال
چارلز فوترل، کامبیز حیدرزاده (مترجم)، مجید میرویسی (مترجم) چارلز فوترل
ناشر: تمدن علمی - 16 دی 1400
12500000 ریال 11250000 ریال
هانس کونگ هانس کونگ
ناشر: تمدن علمی - بهمن 1397
445000 ریال 378250 ریال
رابرت آ. جانسون رابرت آ. جانسون
ناشر: تمدن علمی - 22 تیر 1399
1550000 ریال 1317500 ریال
آنابل بک وبث آنابل بک وبث
ناشر: تمدن علمی - آذر 1394
1450000 ریال 1305000 ریال
ناشر: تمدن علمی - 19 مرداد 1398
950000 ریال 855000 ریال
محمود خاتمی محمود خاتمی
ناشر: تمدن علمی - دی 1397
5500000 ریال 4950000 ریال
نمایش 1 - 15 از 227 مورد