ترتیب بر اساس:
الن آنترمن الن آنترمن
ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب - 19 شهریور 1399
730000 ریال
متیو آر کرتر، موسسه ترجمیک (مترجم) متیو آر کرتر
ناشر: آدینه - 1399
130000 ریال 104000 ریال
مهدی قربان زاده مهدی قربان زاده
ناشر: ادیان - شهریور 1394
220000 ریال
پرسیوال اسپیر، همایون صنعتی زاده (مترجم) پرسیوال اسپیر
ناشر: ادیان - 3 مهر 1387
500000 ریال
حسین محمدزاده صدیق (مقدمه) حسین محمدزاده صدیق (مقدمه)
ناشر: ادیان - شهریور 1394
360000 ریال
مارتین بوبر، علی فلاحیان وادقانی (مترجم) مارتین بوبر
ناشر: ادیان - شهریور 1394
530000 ریال
محمدعلی حسنی، حیدر عیوضی (به اهتمام) محمدعلی حسنی
ناشر: ادیان - 10 آبان 1393
700000 ریال
مهدی فرمانیان، محمد معینی فر مهدی فرمانیان
ناشر: دانشگاه ادیان و مذاهب - شهریور 1395
490000 ریال
رابرت گلیو، سیدمهدی طباطبایی (مترجم) رابرت گلیو
ناشر: دانشگاه ادیان و مذاهب - بهمن 1396
800000 ریال
رسول جعفریان رسول جعفریان
ناشر: ادیان - 15 تیر 1384
700000 ریال
دن استیور، ابوالفضل ساجدی (مترجم) دن استیور
ناشر: ادیان - 1393
650000 ریال
محمد روحانی، علی موحدیان عطار (ویراستار) محمد روحانی
ناشر: دانشگاه ادیان و مذاهب - 17 بهمن 1388
285000 ریال
جوزف اسمیت، فاطمه توفیقی (مترجم) جوزف اسمیت
ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب - 5 مرداد 1392
1100000 ریال
احمدرضا مفتاح (مترجم)، مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب (تهیه کننده) احمدرضا مفتاح (مترجم)
ناشر: دانشگاه ادیان و مذاهب - شهریور 1394
1150000 ریال
محمد حقانی فضل (مترجم)، محسن زندی (مترجم)، رابرت سگال (ویراستار) محمد حقانی فضل (مترجم)
ناشر: دانشگاه ادیان و مذاهب - 13 شهریور 1399
850000 ریال
ریچارد کریل، محمد کیوانفر (مترجم) ریچارد کریل
ناشر: دانشگاه ادیان و مذاهب - 18 تیر 1393
990000 ریال
نمایش 16 - 30 از 280 مورد