ترتیب بر اساس:
موسسه اطلاع رسانی ومطالعات فرهنگی لوح وقلم، مهدی طائب (زیرنظر) موسسه اطلاع رسانی ومطالعات فرهنگی لوح وقلم
ناشر: ابتکار دانش، موسسه اطلاع رسانی و مطالعات فرهنگی لوح و قلم - 1388
30000 ریال
پیتر تیل، موسسه ترجمیک (مترجم) پیتر تیل
ناشر: آدینه - 1399
160000 ریال 128000 ریال
دیوید دیوک، روبر فوریسون، مارک وبر، پایگاه صهیونیسم پژوهی رصد (مترجم) دیوید دیوک
ناشر: ابتکار دانش - 22 آبان 1386
30000 ریال
مهدی معلی (ویراستار)، محمد معلی (تدوین) مهدی معلی (ویراستار)
ناشر: ابتکار دانش - 7 آذر 1386
4500 ریال
موسسه اطلاع رسانی ومطالعات فرهنگی لوح وقلم، مهدی طائب (زیرنظر) موسسه اطلاع رسانی ومطالعات فرهنگی لوح وقلم
ناشر: ابتکار دانش - 27 تیر 1388
30000 ریال
شهیده طالب شهیده طالب
ناشر: ابتکار دانش - 1388
20000 ریال
نظری (تهیه و تنظیم) نظری (تهیه و تنظیم)
ناشر: ابتکار دانش - 1388
20000 ریال
عباس محمدی عباس محمدی
ناشر: ابتکار دانش - 6 آذر 1386
11000 ریال
احمد روزبهانی احمد روزبهانی
ناشر: ابتکار دانش - 7 اسفند 1386
11000 ریال
محمد قاسم اف، فاطمه محبوبی (ویراستار) محمد قاسم اف
ناشر: ابتکار دانش - 17 اردیبهشت 1385
14000 ریال
ناشر: ابتکار دانش - 1 اسفند 1385
8000 ریال
احمد قاضی زاهدی احمد قاضی زاهدی
ناشر: گنج هنر، ابتکار دانش - 29 فروردین 1389
75000 ریال
هادی ایمانی، قباد میرزاوند، محمد فیروزمند هادی ایمانی
ناشر: ابتکار دانش - 27 تیر 1388
46000 ریال
ناشر: گنج عرفان، لسان الصدق، ابتکار دانش، قلم مکنون - 22 تیر 1390
25000 ریال
شهیده طالب شهیده طالب
ناشر: ابتکار دانش - 1388
20000 ریال
فهیمه سادات برقعی فهیمه سادات برقعی
ناشر: ابتکار دانش - 13 شهریور 1386
45000 ریال
نمایش 16 - 30 از 519 مورد