ترتیب بر اساس:
مجید مخدوم فرخنده مجید مخدوم فرخنده
ناشر: دانشگاه تهران - 27 مرداد 1399
900000 ریال
استیو برنز، هالی برنز، موسسه ترجمیک (مترجم) استیو برنز
ناشر: آدینه - 11 آبان 1399
260000 ریال 234000 ریال
کرامت الله زیاری کرامت الله زیاری
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات - آذر 1396
140000 ریال
ناشر: دانشگاه تهران - 19 آذر 1393
130000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - آذر 1395
125000 ریال
کریم حسین زاده دلیر کریم حسین زاده دلیر
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 11 آبان 1393
80000 ریال
سیدحسن معصومی اشکوری سیدحسن معصومی اشکوری
ناشر: پیام - 1394
200000 ریال
عبدالحسین وهابزاده (مترجم) عبدالحسین وهابزاده (مترجم)
ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد - 7 بهمن 1393
160000 ریال
خدر فرجی راد، غلامرضا کاظمیان خدر فرجی راد
ناشر: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی - 23 دی 1392
80000 ریال
کریم حسین زاده دلیر کریم حسین زاده دلیر
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 5 آذر 1385
80000 ریال
کرامت الله زیاری کرامت الله زیاری
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات - اسفند 1395
180000 ریال
ناشر: آییژ - 18 بهمن 1391
450000 ریال
آنتونی جیمز کاتانیزی، منوچهر مزینی (مترجم) آنتونی جیمز کاتانیزی
ناشر: دانشگاه تهران - 17 بهمن 1390
65000 ریال
پیترجفری هال، جلال تبریزی (مترجم) پیترجفری هال
ناشر: شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری - 18 تیر 1387
35000 ریال
سسیلیا وونگ، کرامت الله زیاری (مترجم)، عبداله پورآقایی (مترجم) سسیلیا وونگ
ناشر: امید انقلاب، موسسه کتاب آراد، کهکشان دانش - 6 آذر 1389
120000 ریال
یاسر منصوری، هادی شادزاویه یاسر منصوری
ناشر: سپاهان - 1 آذر 1388
125000 ریال
نمایش 1 - 15 از 52 مورد