ترتیب بر اساس:
نوید نیک بخش ذاتی نوید نیک بخش ذاتی
ناشر: جهان نو، ادبستان - آذر 1397
350000 ریال
جیمز کلیر، موسسه ترجمیک (مترجم) جیمز کلیر
ناشر: آدینه - 7 اردیبهشت 1400
550000 ریال 440000 ریال
مهدی کاظم لو، سیدمهدی حسینی دستجردی، مینا میناپور (ویراستار)، نجمه مشکباربخشایشی (ویراستار) مهدی کاظم لو
ناشر: آفرنگ - 6 خرداد 1392
470000 ریال
مهیار مهدی زاده مقدم، مرتضی اردشیرلاریجانی مهیار مهدی زاده مقدم
ناشر: قدیس - 24 خرداد 1391
1300000 ریال
محمدعلی مزیدی، جانیس گیلیسپی مزیدی، قدرت الله سپیدنام (مترجم) محمدعلی مزیدی
ناشر: باغانی، انتشارات خراسان - 4 دی 1392
150000 ریال
محمدعلی مزیدی، سیمین مختاری (مترجم)، مشتاق سمندری (مترجم) محمدعلی مزیدی
ناشر: نص - 1 مرداد 1399
1250000 ریال
حمید بادامی نجات حمید بادامی نجات
ناشر: ادبستان - 28 مهر 1393
750000 ریال
محمد محمدی محمد محمدی
ناشر: برگ زیتون، نقش سیمرغ، مهرگان قلم - 6 خرداد 1391
135000 ریال
ناشر: نص - 10 تیر 1399
390000 ریال
محمدرضا ماهر، شرکت صابکو (به اهتمام) محمدرضا ماهر
ناشر: قدیس - 24 آبان 1388
300000 ریال
فرانک پتروزلا، محسن نجفی (مترجم) فرانک پتروزلا
ناشر: طراح - تیر 1395
280000 ریال
فرانک دی. پتزولا، قدرت الله سپیدنام (مترجم) فرانک دی. پتزولا
ناشر: علوم رایانه - 23 خرداد 1401
2550000 ریال
ناشر: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - 3 مرداد 1397
560000 ریال
ناشر: نگارنده دانش - 8 مرداد 1399
550000 ریال
حسین چهرقانی حسین چهرقانی
ناشر: ادبستان، آیلار - 14 مهر 1393
450000 ریال
نمایش 16 - 30 از 303 مورد