ترتیب بر اساس:
حسن شرافتی، حسین قاسم حمزه (ویراستار) حسن شرافتی
ناشر: مقاومت - خرداد 1395
140000 ریال
سعید یونسی (تهیه کننده) سعید یونسی (تهیه کننده)
ناشر: بنیاد فرهنگی هفتم تیر - 6 مرداد 1388
30000 ریال
ناشر: بنیاد فرهنگی هفتم تیر - 22 آبان 1389
30000 ریال
سعید یونسی (تهیه کننده) سعید یونسی (تهیه کننده)
ناشر: بنیاد فرهنگی هفتم تیر - 16 اردیبهشت 1387
25000 ریال
حسین کاوشی (تهیه کننده) حسین کاوشی (تهیه کننده)
ناشر: بنیاد فرهنگی هفتم تیر - 24 خرداد 1388
25000 ریال
ناشر: حقوق شهروندی - مرداد 1397
350000 ریال
محمد منصورنژاد محمد منصورنژاد
ناشر: جوان پویا - 17 مرداد 1389
20000 ریال
صادق سلیمی بنی، آیت مظفری صادق سلیمی بنی
ناشر: زمزم هدایت - 5 اردیبهشت 1389
40000 ریال
ناشر: نیک فرجام - 9 مهر 1387
63000 ریال
مسعود رضائی شریف آبادی مسعود رضائی شریف آبادی
ناشر: خانه کتاب - 7 خرداد 1391
35000 ریال
یوسف ترابی، هادی رجبی (ویراستار) یوسف ترابی
ناشر: دانشگاه علوم انتظامی امین - اسفند 1396
150000 ریال
ناشر: کدیور - خرداد 1395
200000 ریال
علی شجاعی (گردآورنده) علی شجاعی (گردآورنده)
ناشر: چاپخش - خرداد 1395
600000 ریال
ناشر: آشنایی - 23 فروردین 1393
400000 ریال
ناشر: رشد فرهنگ - آذر 1396
110000 ریال
نمایش 46 - 60 از 83 مورد