ترتیب بر اساس:
فرزانه کریمی (مترجم) فرزانه کریمی (مترجم)
ناشر: قدیانی ، کتابهای بنفشه - 7 دی 1389
25000 ریال
مایکل میخالوویچ، موسسه ترجمیک (مترجم) مایکل میخالوویچ
ناشر: آدینه - 1 آذر 1400
170000 ریال 136000 ریال
مارتین زویش، کمال بهروزکیا (مترجم)، ابرهارد رایمان (تصویرگر) مارتین زویش
ناشر: قدیانی ، کتابهای بنفشه - 4 مرداد 1391
350000 ریال
هانس رایشهارت، بهروز بیضایی (مترجم)، علی دانش (ویراستار)، گرد ورنر(تصویرگر) هانس رایشهارت
ناشر: قدیانی ، کتابهای بنفشه - 28 تیر 1399
350000 ریال
بهروز بیضایی محمدآبادی (مترجم) بهروز بیضایی محمدآبادی (مترجم)
ناشر: موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - 1 مهر 1393
1500000 ریال
والتر فلمر، فرزانه کریمی (مترجم)، یورن هنینگ (تصویرگر) والتر فلمر
ناشر: قدیانی ، کتابهای بنفشه - 15 شهریور 1393
350000 ریال
علی بشردانش علی بشردانش
ناشر: قدیانی - 13 آذر 1393
1400000 ریال
اریش اوبلاکر، کمال بهروزکیا (مترجم)، دیتر مولر(نقاش)، فرانک کلیمت(نقاش)، یوهانس بلندینگر(نقاش) اریش اوبلاکر
ناشر: قدیانی - 13 اردیبهشت 1399
350000 ریال
اریش اوبلاکر، مانفرد کوستکا (نقاش) اریش اوبلاکر
ناشر: موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - اردیبهشت 1396
350000 ریال
مونیکا روسیگر، کمال بهروزکیا (مترجم)، توماس هامر(تصویرگر)، یوآخیم کناپه(تصویرگر) مونیکا روسیگر
ناشر: قدیانی ، کتابهای بنفشه - 13 اردیبهشت 1399
350000 ریال
کارولین استامپس، پنی اسمیت، لوری مک، لی ویلسون، مهدی چوبینه (مترجم)، کوروش امیری نیا (مترجم)، حسین الوندی (مترجم)، محمدمهدی ناصری (مترجم)، شهرناز بخشعلی زاده (مترجم)، حسین دانشفر (مترجم) کارولین استامپس
ناشر: محراب قلم - 15 اردیبهشت 1392
2500000 ریال
اروینگ رابین، فرزانه کریمی (مترجم)، آنه لیزایهمه (تصویرگر)، گرد ورنر (تصویرگر) اروینگ رابین
ناشر: قدیانی ، کتابهای بنفشه - 21 آذر 1391
350000 ریال
وحید سیفی پور (مترجم)، حمید اسدی کیا (ویراستار)، شهنام دادگستر (ویراستار)، سمیرا ایمان فرد (تصویرگر) وحید سیفی پور (مترجم)
ناشر: مبتکران - 1393
55000 ریال
قاسم قالیباف، جواد محدثی، رضا شیرازی (ویراستار)، متین پدرامی (ویراستار)، طیبه صالحی (ویراستار)، زینب زمانی (مصحح)، زهره زمانی (مصحح) قاسم قالیباف
ناشر: پیام آزادی - 27 بهمن 1392
950000 ریال
اریش اوبلاکر، مونیکا روسیگر، مارتین زویش، هانس رایشهارت، پتر کلاوسن، کمال بهروزکیا (مترجم)، سیروس صدوقی (ویراستار)، توماس هامر(تصویرگر)، یوآخیم کناپه(تصویرگر)، فرانک کلیمت(تصویرگر) اریش اوبلاکر
ناشر: قدیانی ، کتابهای بنفشه - 21 مرداد 1399
1500000 ریال
ناشر: قدیانی ، کتابهای بنفشه - 13 مهر 1398
1800000 ریال
نمایش 16 - 30 از 385 مورد