ترتیب بر اساس:
مایکل برسفورد فاستر، ویلیام تامس جونز، لین لنکستر، علی رامین (مترجم)، محمدجواد شیخ الاسلامی (مترجم) مایکل برسفورد فاستر
ناشر: امیرکبیر - اردیبهشت 1402
1050000 ریال
ملک یحیی صلاحی، مهدی عباسی (ویراستار) ملک یحیی صلاحی
ناشر: قومس - اسفند 1397
700000 ریال
ویلیام تامس جونز، علی رامین (مترجم) ویلیام تامس جونز
ناشر: امیرکبیر - اردیبهشت 1402
350000 ریال
ابوالقاسم طاهری، شمس السادات زاهدی(مصحح) ابوالقاسم طاهری
ناشر: دانشگاه پیام نور - تیر 1402
630000 ریال
احمد صبوری کاشانی (مترجم)، ترنس بال (ویراستار)، ریچارد دگر (ویراستار) احمد صبوری کاشانی (مترجم)
ناشر: کتاب آمه - اسفند 1390
240000 ریال
خشایار دیهیمی (مترجم)، الستر ادواردز (ویراستار) خشایار دیهیمی (مترجم)
ناشر: نشر نی - 1398
480000 ریال
بابک احمدی بابک احمدی
ناشر: نشر مرکز - بهمن 1398
1158000 ریال
فرشاد شریعت، لیدا کاووسی (ویراستار) فرشاد شریعت
ناشر: نشر نی - دی 1386
35000 ریال
حمید عضدانلو حمید عضدانلو
ناشر: نشر نی - مرداد 1396
240000 ریال
بروس هداک، محمدحسین وقار (مترجم) بروس هداک
ناشر: اطلاعات - تیر 1391
75000 ریال
دونالداتول زول، محمد ساوجی (مترجم) دونالداتول زول
ناشر: آگه - مهر 1400
680000 ریال
ویلیام تامس جونز، علی رامین (مترجم) ویلیام تامس جونز
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - اردیبهشت 1401
500000 ریال
ژان ژاک شوالیه، ایو گوشه ژان ژاک شوالیه
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر - شهریور 1393
280000 ریال
کوئنتین اسکینر، کاظم فیروزمند (مترجم) کوئنتین اسکینر
ناشر: آگاه - اردیبهشت 1397
1000000 ریال
محمدتقی قزلسفلی، سیده آمنه میرخوشخو، زهرا مرعشی (ویراستار) محمدتقی قزلسفلی
ناشر: رشد آموزش - مرداد 1392
670000 ریال
نمایش 31 - 45 از 89 مورد