ترتیب بر اساس:
ناشر: نشر ثالث - 1 اردیبهشت 1394
250000 ریال
جان ماکسول، مریم صیاد شیرازی (مترجم) جان ماکسول
ناشر: آدینه - 15 آذر 1401
550000 ریال 495000 ریال
چارلزآلن برنی، دیویدمارشال لنگ، هوشنگ صادقی (مترجم) چارلزآلن برنی
ناشر: نگاه - 24 شهریور 1386
150000 ریال
ناشر: نگارستان اندیشه - شهریور 1396
250000 ریال
فیروز کاظم زاده فیروز کاظم زاده
ناشر: پردیس دانش - 1 اردیبهشت 1394
600000 ریال
غلامحسن حسین زاده شانه چی غلامحسن حسین زاده شانه چی
ناشر: مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص) - 26 فروردین 1394
230000 ریال
حسین احمدی حسین احمدی
ناشر: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران - 25 تیر 1386
25000 ریال
عنایت الله رضا عنایت الله رضا
ناشر: هزار کرمان - 13 اردیبهشت 1390
55000 ریال
عادل خان زیادخان اوف، سجاد حسینی (مترجم) عادل خان زیادخان اوف
ناشر: اختر - 20 بهمن 1389
30000 ریال
جلیل نائبیان (به اهتمام)، حسن گلی (به اهتمام) جلیل نائبیان (به اهتمام)
ناشر: مهد آزادی - 4 آذر 1388
ولادیمیرفئودوروویچ مینورسکی، محسن خادم (مترجم)، عبدالحسین آذرنگ (ویراستار)، سپیده معتمدی (مصحح) ولادیمیرفئودوروویچ مینورسکی
ناشر: کتاب مرجع - 5 اسفند 1387
42000 ریال
عدالت عزت پور عدالت عزت پور
ناشر: نشر مورخان - تیر 1397
182000 ریال
نمایش 1 - 13 از 13 مورد