ترتیب بر اساس:
علی سامی علی سامی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - آذر 1398
350000 ریال
مهدی بنیادی (گردآورنده) مهدی بنیادی (گردآورنده)
ناشر: کتاب آبان - شهریور 1389
500000 ریال
وستا سرخوش کورتیس (ویراستار)، سارا استیوارت (ویراستار) وستا سرخوش کورتیس (ویراستار)
ناشر: پایان - فروردین 1395
140000 ریال
ولادیمیرگریگوریویچ لوکونین ولادیمیرگریگوریویچ لوکونین
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - خرداد 1394
150000 ریال
کلاوس شیپمان، کیکاووس جهانداری (مترجم) کلاوس شیپمان
ناشر: فرزان روز - مرداد 1399
1000000 ریال
علی سامی علی سامی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - بهمن 1389
100000 ریال
آندره ورستاندیگ، محمود بهفروزی (مترجم) آندره ورستاندیگ
ناشر: جامی - دی 1386
3400000 ریال
الی ایوانوویچ کالسنیکوف، محمدرفیق یحیایی (مترجم) الی ایوانوویچ کالسنیکوف
ناشر: کندوکاو - آذر 1399
500000 ریال
احمد تفضلی، مهدی باقی (مترجم)، شیرین مختاریان (مترجم) احمد تفضلی
ناشر: نشر نی - دی 1385
15000 ریال
آرتورامانوئل کریستن سن، رشید یاسمی (مترجم) آرتورامانوئل کریستن سن
ناشر: نگارستان کتاب - اسفند 1387
250000 ریال
تورج دریایی، خشایار بهاری (مترجم) تورج دریایی
ناشر: فرزان روز - اردیبهشت 1397
1000000 ریال
نادر میرسعیدی نادر میرسعیدی
ناشر: ققنوس - تیر 1387
90000 ریال
فرانتس آلتهایم، روت آلتهایم - اشتیل، روبرت گویل، هوشنگ صادقی (مترجم)، مجید جلیلوند (ویراستار) فرانتس آلتهایم
ناشر: علمی و فرهنگی - خرداد 1393
120000 ریال
آلفرد گوتشمید، کیکاووس جهانداری (مترجم) آلفرد گوتشمید
ناشر: ققنوس - دی 1388
48000 ریال
علیرضا شاپورشهبازی (مترجم)، زهره هدایتی بیدهندی (ویراستار)، علی اکبر رژدام (ویراستار) علیرضا شاپورشهبازی (مترجم)
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - تیر 1391
280000 ریال
نمایش 31 - 45 از 281 مورد