ترتیب بر اساس:
فریدون آورزمانی فریدون آورزمانی
ناشر: پازینه - 30 فروردین 1393
3500000 ریال 2975000 ریال
ناشر: آدینه - 26 فروردین 1401
180000 ریال 144000 ریال
حسنعلی مرادی (گردآورنده) حسنعلی مرادی (گردآورنده)
ناشر: آرمان رشد - اسفند 1396
2960000 ریال 2516000 ریال
ناشر: تیسا - 4 بهمن 1393
189000 ریال 160650 ریال
یعقوب محمدی فر یعقوب محمدی فر
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 6 آذر 1398
300000 ریال
مالکوم کالج، مسعود رجب نیا (مترجم)، مصطفی علیزاده (ویراستار) مالکوم کالج
ناشر: هیرمند - 28 تیر 1391
230000 ریال
تورج دریایی، مهرداد قدرت دیزجی (مترجم) تورج دریایی
ناشر: ققنوس - 3 مهر 1392
190000 ریال
شیرین(اسلامی ندوشن) بیانی شیرین(اسلامی ندوشن) بیانی
ناشر: دانشگاه تهران - 20 فروردین 1393
75000 ریال
بهرام فره وشی بهرام فره وشی
ناشر: دانشگاه تهران - 3 اسفند 1397
370000 ریال
آرتور کریستین، رشید یاسمی (مترجم)، حسن رضایی باغ بیدی (ویراستار) آرتور کریستین
ناشر: صدای معاصر، شب گیر - 13 خرداد 1399
1200000 ریال
محمدجلال الدین طباطبایی زواری، مجتبی مینوی(مقدمه)، ویلیام یانگ(مقدمه)، حسین نخجوانی(به اهتمام) محمدجلال الدین طباطبایی زواری
ناشر: شفیعی - 28 دی 1387
450000 ریال
کاوه فرخ، بهنام محمدپناه (مترجم) کاوه فرخ
ناشر: سبزان - 18 دی 1389
960000 ریال
جرجینا هرمان، مهرداد وحدتی (مترجم) جرجینا هرمان
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - 20 مرداد 1388
98000 ریال
ملک ایرج مشیری، مهدیه دستمالچی (مترجم) ملک ایرج مشیری
ناشر: پازینه - 15 فروردین 1389
1500000 ریال
تورج دریایی، شهرناز اعتمادی (مترجم)، کامیار عبدی (ویراستار) تورج دریایی
ناشر: توس - 31 خرداد 1393
250000 ریال
کاوه فرخ، شهربانو صارمی (مترجم) کاوه فرخ
ناشر: ققنوس - 19 بهمن 1398
750000 ریال
نمایش 16 - 30 از 280 مورد