ترتیب بر اساس:
پاول کالینز، ماندانا سنگاری، فرنوش فطروسی (مترجم) پاول کالینز
ناشر: بامداد کتاب - 21 خرداد 1392
690000 ریال
دارن هاردی، موسسه ترجمیک (مترجم) دارن هاردی
ناشر: آدینه - 25 فروردین 1402
490000 ریال 392000 ریال
رحمان صادقی صدر (مترجم) رحمان صادقی صدر (مترجم)
ناشر: اندیشه عالم - 1392
375000 ریال
جان لیتل، مهدی راثی اعتمادی (مترجم)، امین قنبری (مترجم)، سیده مهسا حسینی (مترجم) جان لیتل
ناشر: علم و حرکت - 29 تیر 1389
175000 ریال
فردریک دلاویر، نعیما خواجوی، محمد حتمی رازلیقی (مترجم)، احمد نیک روان (مترجم)، ابراهیم متشرعی (مترجم)، محسن زروار (مترجم) فردریک دلاویر
ناشر: حتمی - 26 تیر 1392
2690000 ریال
برد شونفلد، محسن ثالثی (مترجم) برد شونفلد
ناشر: نوید شیراز - دی 1395
400000 ریال
فردریک دلاویر، مه پری قاسم نژاد (مترجم)، سعیده ایرانی صفت (مترجم)، ناصر فتوگرافی (ویراستار) فردریک دلاویر
ناشر: بامداد کتاب، نشر ورزش - خرداد 1397
990000 ریال
صادق سلامی صادق سلامی
ناشر: تلاش - 1389
45000 ریال
آرنولد شوارتسنگر، محمد همت خواه (مترجم)، فرهاد همت خواه (مترجم) آرنولد شوارتسنگر
ناشر: عصر کتاب - 2 آذر 1387
126000 ریال
ناشر: جنگل، جاودانه - اردیبهشت 1395
120000 ریال
پیتر سیسکو، جان لیتل، صادق سلیمی (مترجم) پیتر سیسکو
ناشر: تلاش - 22 خرداد 1389
80000 ریال
ماسل فیتنس، پژمان محمدعلی نژاد (مترجم) ماسل فیتنس
ناشر: علم و ورزش - 5 تیر 1385
20000 ریال
زهرا برخورداری، رامین شهزادی (ویراستار) زهرا برخورداری
ناشر: راز نهان - 23 فروردین 1390
55000 ریال
ناشر: شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا - تیر 1395
1690000 ریال
برت کونترراس، حیدر صادقی (مترجم) برت کونترراس
ناشر: علم و حرکت - آبان 1396
495000 ریال
نمایش 16 - 30 از 181 مورد