ترتیب بر اساس:
سان تزو، مریم قادری اسماعیلی (مترجم)، نجمه افشاری (مترجم) سان تزو
ناشر: آدینه - آبان 1401
700000 ریال 630000 ریال
پاتریشیا بنجامین، اسکات لمپ، حمید طباطبائی (مترجم)، فریبرز هوانلو (مترجم)، سیده زیبا اجتهد (ویراستار) پاتریشیا بنجامین
ناشر: بامداد کتاب - 1387
3000000 ریال
آلن هیث، نیکی بین بریج، حمید قادری (مترجم)، فاطمه نعیمی (مترجم) آلن هیث
ناشر: حیان - تیر 1386
20000 ریال
بهنام قاسمی، الهام آقابابایی (ویراستار) بهنام قاسمی
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه اصفهان) - آذر 1390
50000 ریال
نیکی بین بریج، جولی فیشر، محبوبه فیروزی (مترجم)، آلان هیس (مترجم) نیکی بین بریج
ناشر: سخن گستر - 1383
39000 ریال
لسلی استگر، روشنک نوری (مترجم) لسلی استگر
ناشر: پرستاران جوان - مرداد 1397
250000 ریال
رنگ لینک نان، سیدمرتضی میرهاشمی (مترجم) رنگ لینک نان
ناشر: ققنوس - اردیبهشت 1384
14000 ریال
ناشر: آشیانه کتاب - آذر 1392
180000 ریال
سومبات تاپانیا، طاهره صیقل دلشاد (مترجم) سومبات تاپانیا
ناشر: علم و دانش - اسفند 1389
35000 ریال
ناشر: پایگان - اردیبهشت 1390
80000 ریال
ناشر: تلاش - شهریور 1391
63000 ریال
آناتولی آندری یویچ بیریوکوف، فریما فلاحی، بهروز گل محمدی (مترجم) آناتولی آندری یویچ بیریوکوف
ناشر: دانشگاه سمنان - تیر 1392
250000 ریال
آلن هیث، نیکی بین بریج، نگین حیدری زاده (مترجم) آلن هیث
ناشر: معتبر( وابسته به موسسه فرهنگی هنری آداب ) - بهمن 1384
35000 ریال
بکتاش الهامیان بکتاش الهامیان
ناشر: آوای ظهور - شهریور 1399
600000 ریال
شهرام مقصودی شهرام مقصودی
ناشر: آقای کتاب - اسفند 1398
370000 ریال
نمایش 16 - 30 از 70 مورد