ترتیب بر اساس:
سیدرضا سیدجوادین، حسین جلیلیان سیدرضا سیدجوادین
ناشر: نگاه دانش - اردیبهشت 1401
850000 ریال 765000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - اسفند 1400
1850000 ریال
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی - آذر 1400
1900000 ریال
رضا رسولی، حسن درویش (ویراستار) رضا رسولی
ناشر: دانشگاه پیام نور - اردیبهشت 1398
460000 ریال
نسرین جزنی نسرین جزنی
ناشر: نشر نی - دی 1398
780000 ریال
محمد عباس زادگان، جعفر ترک زاده محمد عباس زادگان
ناشر: شرکت سهامی انتشار - بهمن 1388
35000 ریال
جان والتون، ناصر میرسپاسی (مترجم)، داریوش غلام زاده (مترجم)، سمانه درویش (ویراستار) جان والتون
ناشر: ترمه، انجمن مدیریت منابع انسانی ایران - 1392
300000 ریال
سیدمحمد عباس زادگان سیدمحمد عباس زادگان
ناشر: شرکت سهامی انتشار - 1389
47500 ریال
اباصلت خراسانی، محمد عموزاد اباصلت خراسانی
ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران - اسفند 1393
200000 ریال
ناشر: ارکان دانش - شهریور 1390
25000 ریال
ناشر: یسطرون - اسفند 1398
950000 ریال
سیدرضا سیدجوادین سیدرضا سیدجوادین
ناشر: نگاه دانش - اسفند 1394
800000 ریال
اکبر حسن پور، طیبه عباسی اکبر حسن پور
ناشر: یکان - بهمن 1392
600000 ریال
اباصلت خراسانی، سودابه حسن زاده بارانی کرد اباصلت خراسانی
ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران - بهمن 1386
39000 ریال
نصرت الله محمودزاده، فریدون رهنمای رودپشتی نصرت الله محمودزاده
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی - تیر 1387
33000 ریال
نمایش 46 - 60 از 313 مورد