ترتیب بر اساس:
ناشر: آزاده - 26 مرداد 1401
1800000 ریال 1620000 ریال
برت ریجوی، رحمان علیان لله مرزی (مترجم) برت ریجوی
ناشر: آدینه - 25 آذر 1401
550000 ریال 495000 ریال
مریم اقبالی، سیما بابایی، ناهید شاهقلیان، فخری صبوحی، فاطمه نظری مریم اقبالی
ناشر: نشر و تبلیغ بشری، تحفه - 25 دی 1390
79500 ریال
زهرا جنت علیپور، عباس شمسعلی نیا (مترجم)، زهرا فتوکیان (مترجم)، مهری جهانشاهی (مترجم)، بهناز رحیمیان (مترجم)، فاطمه شیرین کام (مترجم)، هنگامه کریمی (مترجم)، رقیه محمدجعفری (مترجم)، شریعت مسگرانکریمی (مترجم)، محبوبه نصیری (مترجم)، نسرین نوابی (مترجم)، سیده هنگامه وهابی (مترجم)، علی حقیقت پسند آستانه (ویراستار) زهرا جنت علیپور
ناشر: جامعه نگر - 15 مرداد 1390
150000 ریال
بهرام قاضی جهانی (گردآورنده) بهرام قاضی جهانی (گردآورنده)
ناشر: گلبان، قاضی جهانی - شهریور 1394
195000 ریال
مریم ممیشی منسوب مریم ممیشی منسوب
ناشر: جعفری - 16 بهمن 1391
42000 ریال
دپارتمان بیهوشی دپارتمان بیهوشی
ناشر: پژوهش معاصر - 22 شهریور 1393
900000 ریال
دپارتمان داخلی گزینه پارسیان طب دپارتمان داخلی گزینه پارسیان طب
ناشر: پژوهش معاصر - 22 شهریور 1393
900000 ریال
وحید حسینی جناب، آرش سیدصالحی وحید حسینی جناب
ناشر: رویان پژوه - اسفند 1395
320000 ریال
مجید محمودعلیلو، مینا زعفرانچی زاده مجید محمودعلیلو
ناشر: ستوده - 8 اسفند 1386
20000 ریال
دپارتمان قلب و عروق گزینه پارسیان طب دپارتمان قلب و عروق گزینه پارسیان طب
ناشر: پژوهش معاصر - 22 شهریور 1393
900000 ریال
یوسف شفقتی، مهرداد نوروزی نیا یوسف شفقتی
ناشر: صدا - 24 مهر 1387
انجمن پزشکی بریتانیا، فاطمه تقی زاده (مترجم)، خلیل رحیمی خوش (زیرنظر) انجمن پزشکی بریتانیا
ناشر: امامت - 5 اردیبهشت 1391
40000 ریال
مریم اقبالی، سیما بابایی، ناهید شاهقلیان مریم اقبالی
ناشر: نشر و تبلیغ بشری، تحفه - 28 فروردین 1387
35000 ریال
میشل اودول، مینا فهم میشل اودول
ناشر: سمیرا - 1383
15000 ریال
آلیسون بلنکینساپ، پاول پکستون، جان بلنکینساپ، جمشید نارنج کار (مترجم) آلیسون بلنکینساپ
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات علوم دارویی - 1387
95000 ریال
نمایش 1 - 15 از 31 مورد