محدود کردن نتایج
ترتیب بر اساس:
مریم عزیزی (مترجم)، بهشته طبرسی (مترجم) مریم عزیزی (مترجم)
ناشر: حیدری - 11 آبان 1393
109000 ریال
استیون کاوی، موسسه ترجمیک (مترجم) استیون کاوی
ناشر: آدینه - 12 تیر 1400
200000 ریال 160000 ریال
علیرضا نیکبخت نصرآبادی، مرضیه مومن نسب، راحله ثابت سروستانی، مرضیه معطری علیرضا نیکبخت نصرآبادی
ناشر: جامعه نگر - 22 شهریور 1393
69000 ریال
معصومه نیشابوری، طاهره صادقی معصومه نیشابوری
ناشر: جامعه نگر، سالمی - 18 اردیبهشت 1389
179000 ریال
لینداجوآل کارپنینو مویت، علیرضا سالار (مترجم)، علیرضا شاهسونی (مترجم) لینداجوآل کارپنینو مویت
ناشر: اندیشمند - 3 تیر 1385
22000 ریال
محمد فتحی، علیرضا نیکبخت نصرآبادی، سینا ولیئی محمد فتحی
ناشر: سالمی - 13 دی 1389
65000 ریال
نسرین رسول زاده، ترانه تقوی لاریجانی نسرین رسول زاده
ناشر: دریچه - 1382
9600 ریال
نسرین توکلی، محمود اصغری نسرین توکلی
ناشر: پرستاران جوان - مهر 1395
650000 ریال
نسرین توکلی، محمود اصغری نسرین توکلی
ناشر: پرستاران جوان - مهر 1395
حسین فیضی، طاهره نصرآبادی، عطیه اخلی، احمد نورالدینی، شیما فرخی حسین فیضی
ناشر: جامعه نگر - 12 شهریور 1399
699000 ریال
جواد باستان جواد باستان
ناشر: زرنوشت - 28 اردیبهشت 1399
400000 ریال
باربارا کوزیر، گلنورا ارب، اودری برمن، شرلی اسنایدر، کیاوش بحرینی (مترجم)، سیده اشرف حیدری (مترجم)، تکاوش بحرینی (مترجم)، صدیقه (فرح) مشهدبان (مترجم)، محمد عربشاهی (ویراستار) باربارا کوزیر
ناشر: میرشیدا - 8 خرداد 1387
79000 ریال
اودری برمن، شرلی اسنایدر، جرالین فرندسن، فرزانه فرزادنیا (مترجم)، سریه پورتقی (مترجم)، نیما پورغلام امیجی (مترجم)، پیمان فریدونی ساریجه (مترجم)، مونا زارع زاده (مترجم)، علیرضا نیکبخت نصرآبادی(مقدمه) اودری برمن
ناشر: علمی سنا - 11 خرداد 1399
600000 ریال
اودری برمن، شرلی اسنایدر، جرالین فرندسن، فرزانه فرزادنیا (مترجم)، سریه پورتقی (مترجم)، نیما پورغلام امیجی (مترجم)، مریم حاج محمدی (مترجم)، پیمان فریدونی ساریجه (مترجم)، علیرضا نیکبخت نصرآبادی(مقدمه) اودری برمن
ناشر: علمی سنا - 11 خرداد 1399
600000 ریال
اودری برمن، شرلی اسنایدر، جرالین فرندسن، سریه پورتقی (مترجم)، نیما پورغلام امیجی (مترجم) اودری برمن
ناشر: علمی سنا - 26 خرداد 1398
1799000 ریال
ناشر: نشر و تبلیغ بشری - 30 دی 1398
790000 ریال
نمایش 16 - 30 از 34 مورد