ترتیب بر اساس:
علی اصغر سلطانی علی اصغر سلطانی
ناشر: لوگوس - مرداد 1396
2500000 ریال 2250000 ریال
سلمان بیک بشرویه، محمدجواد منصوری، ایرج نوروش، غلامرضا کرمی، امید محمودیان، محسن طورانی سلمان بیک بشرویه
ناشر: نگاه دانش - مهر 1402
2800000 ریال 2520000 ریال
علی یالپانیان (گردآورنده)، محمدعلی عارف پور (گردآورنده) علی یالپانیان (گردآورنده)
ناشر: سیمای دانش، آذر - اسفند 1390
950000 ریال 855000 ریال
ناشر: سیمای دانش، آذر - شهریور 1390
650000 ریال 585000 ریال
خالد احمدالی، کاوه ملازاده، اسحاق رحیمی، عبدالحسین هورفر (زیرنظر) خالد احمدالی
ناشر: شهرآب، آینده سازان - شهریور 1388
1200000 ریال 1080000 ریال
بابک شمشیری بابک شمشیری
ناشر: نگاه معاصر - شهریور 1395
1200000 ریال 1080000 ریال
فرزین حاجی جمشیدی (به اهتمام) فرزین حاجی جمشیدی (به اهتمام)
ناشر: اشراقی، صفار - تیر 1390
48000 ریال 43200 ریال
حمید لسانی، علی خاکی صدیق، پرویز جبه دارمارالانی، فرخ آزرم، احمد فیض دیزجی، حمیدرضا جمالی حمید لسانی
ناشر: دانشگاه تهران - آبان 1389
1600000 ریال 1440000 ریال
جان مونتاگیو، عربعلی شروه (مترجم) جان مونتاگیو
ناشر: شباهنگ - خرداد 1393
1950000 ریال 1755000 ریال
رضا مناجاتی، محمد گرجی آرا، زهرا صالحی (ویراستار) رضا مناجاتی
ناشر: نگاه دانش - شهریور 1402
2100000 ریال 1890000 ریال
مهدی تجری، سیدمحمدسعید سبحان (ویراستار) مهدی تجری
ناشر: سیمای دانش - بهمن 1385
48000 ریال 43200 ریال
فردین شاپوری فردین شاپوری
ناشر: پوران پژوهش (وابسته به موسسه مشاوره و خدماتی پوران پژوهش) - خرداد 1402
2880000 ریال 2592000 ریال
محمدحسن نائی محمدحسن نائی
ناشر: پوران پژوهش (وابسته به موسسه مشاوره و خدماتی پوران پژوهش) - اردیبهشت 1402
2650000 ریال 2385000 ریال
ناشر: آییژ - اسفند 1398
2200000 ریال 1980000 ریال
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی - اسفند 1400
2600000 ریال 2340000 ریال
نمایش 61 - 75 از 35,994 مورد