ترتیب بر اساس:
سیدابوالفضل رضوی سیدابوالفضل رضوی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 7 مرداد 1399
290000 ریال
چاد هیل، محبوبه ذکایی (مترجم) چاد هیل
ناشر: آدینه - 14 مهر 1401
180000 ریال
مهدی وزین افضل مهدی وزین افضل
ناشر: پوران پژوهش - 18 بهمن 1389
170000 ریال
صالح امین پور صالح امین پور
ناشر: دانشگاه پیام نور - 23 مرداد 1398
165000 ریال
مهدی رفعتی پناه، مرتضی مصفانهر، ملیحه کیان پور (ویراستار)، مهسا یوسفی کیا (ویراستار) مهدی رفعتی پناه
ناشر: کانون فرهنگی آموزش، توران - 13 خرداد 1388
240000 ریال
ناشر: فروزش - 14 آذر 1389
120000 ریال
گروه مولفین انتشارات پردازش (تهیه کننده) گروه مولفین انتشارات پردازش (تهیه کننده)
ناشر: پردازش - 12 بهمن 1389
100000 ریال
ناشر: پوران پژوهش - 12 شهریور 1390
64000 ریال
محمدبن حسین بیهقی محمدبن حسین بیهقی
ناشر: فردوس - 17 آذر 1387
3500000 ریال
گروه مولفین پردازش (تهیه کننده) گروه مولفین پردازش (تهیه کننده)
ناشر: پردازش - 27 بهمن 1389
100000 ریال
گروه مولفین انتشارات پردازش (تهیه کننده) گروه مولفین انتشارات پردازش (تهیه کننده)
ناشر: پردازش - 16 بهمن 1389
100000 ریال
یاسر ملک زاده (تهیه کننده) یاسر ملک زاده (تهیه کننده)
ناشر: پردازش - 1390
100000 ریال
احسان افکنده (تهیه کننده)، توحید شریفی (تهیه کننده)، علی غلامی فیروزجایی (تهیه کننده) احسان افکنده (تهیه کننده)
ناشر: پردازش - 25 آذر 1391
150000 ریال
لیلی صادقی زرینی لیلی صادقی زرینی
ناشر: راه - 4 اردیبهشت 1399
210000 ریال
عاطفه رسولی (تهیه کننده)، میثم میری (تهیه کننده) عاطفه رسولی (تهیه کننده)
ناشر: پردازش - 3 اسفند 1389
100000 ریال
نمایش 1 - 15 از 481 مورد