ترتیب بر اساس:
ناشر: سیمای دانش، آذر - آذر 1388
50000 ریال 45000 ریال
ناشر: خانیران، آوای قلم - دی 1394
550000 ریال 495000 ریال
ناشر: سیمای دانش، آذر - اردیبهشت 1389
35000 ریال 31500 ریال
ناشر: گسترش علوم پایه - 1394
وضعیت: دست دوم (خیلی خوب)
200000 ریال 160000 ریال
علی یالپانیان (گردآورنده)، محمدعلی عارف پور (گردآورنده) علی یالپانیان (گردآورنده)
ناشر: سیمای دانش، آذر - اسفند 1390
950000 ریال 855000 ریال
ناشر: سیمای دانش، آذر - شهریور 1390
650000 ریال 585000 ریال
بابک شمشیری بابک شمشیری
ناشر: نگاه معاصر - شهریور 1395
1200000 ریال 1020000 ریال
فرزین حاجی جمشیدی (به اهتمام) فرزین حاجی جمشیدی (به اهتمام)
ناشر: اشراقی، صفار - تیر 1390
48000 ریال 43200 ریال
حمید لسانی، علی خاکی صدیق، پرویز جبه دارمارالانی، فرخ آزرم، احمد فیض دیزجی، حمیدرضا جمالی حمید لسانی
ناشر: دانشگاه تهران - آبان 1389
1600000 ریال 1440000 ریال
جان مونتاگیو، عربعلی شروه (مترجم) جان مونتاگیو
ناشر: شباهنگ - خرداد 1393
1950000 ریال 1755000 ریال
رضا مناجاتی رضا مناجاتی
ناشر: نگاه دانش - آبان 1397
1800000 ریال 1620000 ریال
فردین شاپوری فردین شاپوری
ناشر: پوران پژوهش (وابسته به موسسه مشاوره و خدماتی پوران پژوهش) - خرداد 1402
2880000 ریال 2592000 ریال
مهدی تجری، سیدمحمدسعید سبحان (ویراستار) مهدی تجری
ناشر: سیمای دانش - بهمن 1385
48000 ریال 43200 ریال
ناشر: آییژ - اسفند 1398
2200000 ریال 1980000 ریال
ناشر: نگاه دانش نوین - مهر 1398
1600000 ریال 1440000 ریال
نمایش 46 - 60 از 38,400 مورد