ترتیب بر اساس:
احمد صداقت، سیدرضا سیدجوادین، رضا تهرانی، محسن نظری، آرمان اشراقی، حسین درگاهی احمد صداقت
ناشر: نگاه دانش - 1391
وضعیت: دست دوم (خوب)
220000 ریال 187000 ریال
چاد هیل، محبوبه ذکایی (مترجم) چاد هیل
ناشر: آدینه - 14 مهر 1401
180000 ریال
ناشر: گسترش علوم پایه - 7 اردیبهشت 1396
وضعیت: دست دوم (خیلی خوب)
500000 ریال 375000 ریال
ناشر: گسترش علوم پایه - 1394
وضعیت: دست دوم (خیلی خوب)
200000 ریال 160000 ریال
ناشر: آزاده - 30 مرداد 1389
وضعیت: دست دوم (خیلی خوب)
200000 ریال 170000 ریال
نادر فنائی، ندا بزرگی نادر فنائی
ناشر: قلم داور - 1394
وضعیت: دست دوم (خیلی خوب)
1000000 ریال 800000 ریال
مسعود نیکوکار، مائده موتمنی مسعود نیکوکار
ناشر: گسترش علوم پایه - 1397
وضعیت: دست دوم (مثل نو)
350000 ریال 297500 ریال
ابراهیم تقی زاده واشان ابراهیم تقی زاده واشان
ناشر: دانشگاه پیام نور - 20 فروردین 1396
وضعیت: دست دوم (خوب)
300000 ریال 270000 ریال
ناشر: ناقوس اندیشه - 1387
وضعیت: دست دوم (مثل نو)
55000 ریال 46750 ریال
حسن شادکام انور، حمیدرضا مقسمی حسن شادکام انور
ناشر: گسترش علوم پایه - 18 آذر 1391
وضعیت: دست دوم (مثل نو)
150000 ریال 120000 ریال
اکبر پورمحمد اکبر پورمحمد
ناشر: علوی فرهیخته (وابسته به موسسه فرهنگی هنری علوی فرهیخته) - 16 شهریور 1392
وضعیت: دست دوم (خیلی خوب)
140000 ریال 112000 ریال
مریم آذریان(تدوین) مریم آذریان(تدوین)
ناشر: به اندیشان - 4 فروردین 1393
وضعیت: دست دوم (خوب)
400000 ریال 280000 ریال
ناشر: ایران بان - 11 شهریور 1387
وضعیت: دست دوم (خوب)
55000 ریال 40000 ریال
ناشر: پوران پژوهش - 1382
وضعیت: دست دوم (خوب)
100000 ریال 85000 ریال
محمدامین امیرخانی دهکردی، ناصر جعفری محمدامین امیرخانی دهکردی
ناشر: دانش بیگی - 23 بهمن 1392
وضعیت: دست دوم (خیلی خوب)
225000 ریال 135000 ریال
ناشر: اثبات - 3 بهمن 1389
وضعیت: دست دوم (خیلی خوب)
200000 ریال 160000 ریال
نمایش 1 - 15 از 30 مورد