ترتیب بر اساس:
ناشر: ادیبان روز - 27 فروردین 1399
1200000 ریال 1080000 ریال
لیسی باگز، محبوبه ذکایی (مترجم) لیسی باگز
ناشر: آدینه - 1398
170000 ریال 153000 ریال
محسن وزیری مقدم محسن وزیری مقدم
ناشر: صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - اردیبهشت 1397
1700000 ریال 1530000 ریال
حمیدرضا جهانی، اعظم کریمی، علی اکبر رژدام (ویراستار)، مهسا مهدیلو (ویراستار) حمیدرضا جهانی
ناشر: فاطمی - 17 خرداد 1391
800000 ریال 720000 ریال
ناشر: فخراکیا - 15 دی 1400
1800000 ریال 1620000 ریال
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - خرداد 1397
420000 ریال
پروین پرتوی پروین پرتوی
ناشر: فرهنگستان هنر - 1394
300000 ریال
جان لنگ، علیرضا عینی فر (مترجم) جان لنگ
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 31 مرداد 1386
420000 ریال
کریستین نوربرگ شولتز، محمدرضا شیرازی (مترجم) کریستین نوربرگ شولتز
ناشر: رخ داد نو - 1394
180000 ریال
واسیلی کاندینسکی، حبیب الله آیت اللهی (مترجم) واسیلی کاندینسکی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 11 دی 1391
45000 ریال
سیدرضا شریف تهرانی سیدرضا شریف تهرانی
ناشر: مدرسه - 1 آبان 1391
530000 ریال
ادموند بیکن ادموند بیکن
ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران، شهیدی - آذر 1395
1750000 ریال
ناشر: یساولی - دی 1395
1500000 ریال
مری گیلیت، ارمیا ذوالریاستین (مترجم)، مهسا ذوالریاستین (ویراستار) مری گیلیت
ناشر: پشوتن - 30 شهریور 1398
1250000 ریال
مری گیلیت، ارمیا ذوالریاستین (مترجم)، مهسا ذوالریاستین (ویراستار) مری گیلیت
ناشر: پشوتن - 30 شهریور 1398
1050000 ریال
محسن وزیری مقدم محسن وزیری مقدم
ناشر: سروش - 1392
670000 ریال
نمایش 16 - 30 از 149 مورد