محدود کردن نتایج
دسته بندی:

موضوع:

ترتیب بر اساس:
دیوید جان، نسیم کاشف (مترجم)، احمدرضا معمار (مترجم)، ناهید جلال لو (مترجم)، مهران کمرانی (مترجم)، سهیل نوحی (مترجم)، مصطفی رضاییان (زیرنظر)، امیرسیدعلی مهبد (زیرنظر) دیوید جان
ناشر: تیمورزاده، طبیب - اردیبهشت 1386
124500 ریال
بهاره صفرنژاد (به اهتمام) بهاره صفرنژاد (به اهتمام)
ناشر: تیمورزاده، طبیب - تیر 1389
34500 ریال
پرویز کواکب، واحدتحقیقات وانتشارات مجتمع آموزشی وفنی تهران پرویز کواکب
ناشر: مجتمع فنی تهران - بهمن 1384
23500 ریال
هرمزد اورمزدی هرمزد اورمزدی
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران - اردیبهشت 1386
30000 ریال
الیزابت زیبیگ، حسن منصوری طرقبه (مترجم)، عبدالحسین دلیمی اصل (مترجم)، محسن ولی زاده (مترجم) الیزابت زیبیگ
ناشر: نور علم - اسفند 1384
20000 ریال
محمدرضا یوسفی، جابان اکبریان، کیمیا کنگرلو محمدرضا یوسفی
ناشر: کارپی - آذر 1402
650000 ریال
ابراهیم بادپروا ابراهیم بادپروا
ناشر: زلال کوثر - آبان 1385
25000 ریال
مجید جلیل زاده خوئی مجید جلیل زاده خوئی
ناشر: پیوند مهر - 1386
21000 ریال
زینت السادات موسویانی زینت السادات موسویانی
ناشر: اندیشه رفیع - فروردین 1402
900000 ریال
صدرالدین اردهالی، سیدمحمود سجادی، محمدحسین معتضدیان، محمدرضا فکورزیبا، غلامرضا خاتم صدرالدین اردهالی
ناشر: لوزا - اسفند 1384
20000 ریال
اسماعیل صائبی اسماعیل صائبی
ناشر: آییژ - مهر 1388
120000 ریال
فریدون ارفع فریدون ارفع
ناشر: کشاورز - 1381
39000 ریال
حامد کلانی، رقیه فریدنیا، سیدحسین حجازی، پرویز پرویزی، سحر خلیلی دیزآبادی (ویراستار) حامد کلانی
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی گلستان - مرداد 1402
380000 ریال
حامد کلانی، رقیه فریدنیا، مهدی فخار، سحر خلیلی دیزآبادی (ویراستار) حامد کلانی
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی گلستان - مرداد 1402
580000 ریال
ناشر: حیدری - مهر 1402
1100000 ریال
نمایش 46 - 60 از 79 مورد