ترتیب بر اساس:
حسین عزیزی، علی غفارزاده، رضا مصطفوی (ویراستار) حسین عزیزی
ناشر: دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها) - 18 شهریور 1399
300000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - مهر 1394
75000 ریال
مری هارتزل، دانیل جی. سیگل، مهرناز شهرآرای (مترجم) مری هارتزل
ناشر: آسیم - 10 شهریور 1400
950000 ریال
میورییل جیمز، لوئیس ساوری، بهمن دادگستر (مترجم) میورییل جیمز
ناشر: دایره - 4 آذر 1398
1500000 ریال
شهربانو قهاری شهربانو قهاری
ناشر: روان شناسی و هنر - 4 مرداد 1397
320000 ریال
ماکسول مالتز، بهاره فیروزه (ویراستار) ماکسول مالتز
ناشر: آسیم - 18 دی 1391
100000 ریال
راندا برن، نفیسه معتکف (مترجم)، حمیده رستمی (ویراستار) راندا برن
ناشر: لیوسا - 14 آبان 1392
490000 ریال
آنتونی رابینز، وین دبلیو دایر آنتونی رابینز
ناشر: نسل نو اندیش - مرداد 1394
219000 ریال
جیمز هالیس، سیدمرتضی نظری (مترجم) جیمز هالیس
ناشر: بنیاد فرهنگ زندگی (وابسته به موسسه بنیاد فرهنگی زندگی بالنده) - 10 دی 1399
1540000 ریال
جک کنفیلد، نفیسه معتکف (مترجم) جک کنفیلد
ناشر: درسا - 22 آبان 1398
430000 ریال
بابک احمدی بابک احمدی
ناشر: نشر مرکز - 5 اسفند 1398
790000 ریال
جیمز آلن، گیتی خوشدل (مترجم) جیمز آلن
ناشر: قطره - 15 تیر 1400
200000 ریال
پیمان آزاد پیمان آزاد
ناشر: البرز - 9 آذر 1393
150000 ریال
الهام آرام نیا، شمس الدین حسینی الهام آرام نیا
ناشر: نسل نو اندیش - 29 بهمن 1393
129000 ریال
نمایش 31 - 45 از 670 مورد