ترتیب بر اساس:
باربارا تاکمن، حسن کامشاد (مترجم) باربارا تاکمن
ناشر: کارنامه - 30 اردیبهشت 1399
4350000 ریال 3915000 ریال
نیر ایال، رایان هوور، موسسه ترجمیک (مترجم) نیر ایال
ناشر: آدینه - 20 بهمن 1401
250000 ریال 200000 ریال
ناشر: کرگدن - 3 اردیبهشت 1399
1500000 ریال 1300000 ریال
ناشر: رامند - 18 بهمن 1391
180000 ریال 162000 ریال
ناشر: آسیا - 19 بهمن 1387
68000 ریال
محمد مهاجری، عزیزالله فهیمی (مقدمه) محمد مهاجری
ناشر: خرسندی - 24 آبان 1391
80000 ریال
مهری رحمانی، حمیده رستمی (ویراستار) مهری رحمانی
ناشر: نسل نو اندیش - 28 دی 1387
5000 ریال
کلود برژه، سوسن سلیم زاده (مترجم) کلود برژه
ناشر: جیحون - 26 مرداد 1388
17000 ریال
مهدی رنجبرآذربایجان (گردآورنده)، سعید زارعان (گردآورنده) مهدی رنجبرآذربایجان (گردآورنده)
ناشر: مهرسا - بهمن 1394
50000 ریال
مرتضی بن محمدامین انصاری مرتضی بن محمدامین انصاری
ناشر: مجمع الفکر الاسلامی - 16 اسفند 1389
جروم گروپمن، ابوالحسن ضیاظریفی (مترجم) جروم گروپمن
ناشر: میرماه - 30 دی 1387
52000 ریال
مرتضی ناجی زواره مرتضی ناجی زواره
ناشر: موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش - 12 آبان 1389
72000 ریال
سیدسعید علوی، بهرام درخشان منامن سیدسعید علوی
ناشر: نایاب - بهمن 1395
140000 ریال
عبدالکریم سالاری (گردآورنده)، احمد ملکی بیلندی (گردآورنده) عبدالکریم سالاری (گردآورنده)
ناشر: جالیز - آبان 1397
70000 ریال
فریده نجفی فریده نجفی
ناشر: راشدین - 27 آبان 1393
70000 ریال
سروش ستوده جهرمی سروش ستوده جهرمی
ناشر: مجد - آبان 1394
470000 ریال
نمایش 1 - 15 از 19 مورد