ترتیب بر اساس:
ناشر: انستیتو ایز ایران - 15 اردیبهشت 1388
12000 ریال
دونالد میلر، موسسه ترجمیک (مترجم) دونالد میلر
ناشر: آدینه - 16 اردیبهشت 1400
550000 ریال 495000 ریال
جان وینترسن ریچاردز، نجمه ابراهیمی آهویی (مترجم) جان وینترسن ریچاردز
ناشر: رهنما - 1383
9000 ریال
ریچارد رایت، حمید اعتماد، علی شاه حسینی (مترجم) ریچارد رایت
ناشر: آییژ - 7 تیر 1388
100000 ریال
رابرت جی. کیدمن، بهروز اسکندرپور (مترجم)، نسرین داداشی (مترجم)، یاور باوفا (مترجم) رابرت جی. کیدمن
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه تربیت معلم) - 9 مهر 1390
60000 ریال
ریچارد والترز، علی دنیادیده (مترجم) ریچارد والترز
ناشر: اندیشه آریا (وابسته به موسسه پژواک اندیشه آریا) - 5 دی 1386
18000 ریال
ناشر: اندیشه آریا (وابسته به موسسه پژواک اندیشه آریا) - 28 اردیبهشت 1387
18000 ریال
احمد اخوی، حسن ولی بیگی، محمد راستی، بهاره عریانی، حبیبه فتحی، سیامک استوار احمد اخوی
ناشر: موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی - 9 شهریور 1389
35000 ریال
مایکل حریر، حسن اسلمی ارانی (مترجم)، سیروس ایمانی نامور (ویراستار) مایکل حریر
ناشر: رسانه پرداز - 27 تیر 1384
200000 ریال
گیتی باقری نیا، محمدمهدی تنعمی، عرفان آقایی گیتی باقری نیا
ناشر: پایگاه فرهنگ - 27 اسفند 1392
ناشر: سرافرازان البرز - دی 1395
180000 ریال
پت رابرسون ساندرز، احمد شکرچی زاده (مترجم) پت رابرسون ساندرز
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد اصفهان - اسفند 1395
90000 ریال
رابرت تی. کیوساکی، گرت ساتون رابرت تی. کیوساکی
ناشر: طاهریان - خرداد 1397
250000 ریال
ابوالفضل ایروانی، سکینه شیرزائی ابوالفضل ایروانی
ناشر: فکر بکر - شهریور 1396
80000 ریال
نمایش 16 - 30 از 40 مورد