ترتیب بر اساس:
تونی گراس، سارا قدیانی (مترجم) تونی گراس
ناشر: موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - 3 بهمن 1400
100000 ریال 50000 ریال
روده مونتیجو، سروش خاوری (مترجم) روده مونتیجو
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - 27 بهمن 1389
120000 ریال 108000 ریال
استن برنستین، جان برنستین استن برنستین
ناشر: موزون - آبان 1394
450000 ریال 405000 ریال
کورنلیا اسپلمن، هایده کروبی (مترجم) کورنلیا اسپلمن
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - مرداد 1395
250000 ریال 225000 ریال
تونی گراس، شکوه قاسم نیا(بازنویسی) تونی گراس
ناشر: موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - 29 فروردین 1400
100000 ریال 50000 ریال
مژگان مشتاق، بهروز واثقی مژگان مشتاق
ناشر: ابوعطا - مرداد 1395
350000 ریال 315000 ریال
ناشر: موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - 8 آبان 1400
100000 ریال 50000 ریال
ناشر: قدیانی ، کتابهای بنفشه - 6 تیر 1400
150000 ریال 100000 ریال
تونی گراس، میترا لبافی (مترجم) تونی گراس
ناشر: موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - 17 دی 1400
150000 ریال 100000 ریال
تونی گراس، میترا لبافی (مترجم) تونی گراس
ناشر: موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - 17 تیر 1400
150000 ریال 100000 ریال
بهروز واثقی، مژگان مشتاق بهروز واثقی
ناشر: ابوعطا - 13 دی 1399
350000 ریال 315000 ریال
بهروز واثقی، مژگان مشتاق بهروز واثقی
ناشر: ابوعطا - 12 مرداد 1398
350000 ریال 315000 ریال
جان برنستین، استن برنستین جان برنستین
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - 18 آبان 1398
430000 ریال 387000 ریال
جینی اتکینز، هایده کروبی (مترجم)، ترانه طاهری (ویراستار) جینی اتکینز
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - 6 دی 1391
100000 ریال 90000 ریال
هستی سعادت (مترجم) هستی سعادت (مترجم)
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - 19 مهر 1399
180000 ریال 162000 ریال
نمایش 31 - 45 از 571 مورد