محدود کردن نتایج

دسته بندی:

موضوع:

ترتیب بر اساس:
ای.کی. مورتی، مهرداد صادقی ده چشمه (مترجم)، ملیحه السادات سلطانی (مترجم) ای.کی. مورتی
ناشر: جهاد دانشگاهی استان چهارمحال و بختیاری - آذر 1401
900000 ریال
ناشر: شریعه توس - اردیبهشت 1395
170000 ریال
مرتضی محمودیان مرتضی محمودیان
ناشر: پژوهشگر برتر - شهریور 1397
200000 ریال
ناشر: نگین سبلان - مهر 1396
120000 ریال
نسیبه مودب نسیبه مودب
ناشر: سنجش و دانش - تیر 1396
180000 ریال
مهدی عبداله زاده، یونس غلامی مهدی عبداله زاده
ناشر: اساتید دانشگاه - خرداد 1396
250000 ریال
محمدحسن ملکی، یونس عالی پور محمدحسن ملکی
ناشر: کتاب اطهر - اسفند 1395
170000 ریال
ناشر: ماهواره - آبان 1397
130000 ریال
باقر عسگرنژادنوری، میلاد سلطانی، نرگس مرآت (ویراستار) باقر عسگرنژادنوری
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - اردیبهشت 1402
5700000 ریال
ناشر: مهکامه - اردیبهشت 1398
465000 ریال
ابوالفضل تاج زاده نمین ابوالفضل تاج زاده نمین
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - دی 1397
190000 ریال
نمایش 31 - 41 از 41 مورد