ترتیب بر اساس:
سرستار کارگیل، فرد برونس سرستار کارگیل
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 13 اسفند 1398
260000 ریال
دامون زاهارییدز، موسسه ترجمیک (مترجم) دامون زاهارییدز
ناشر: آدینه - 28 مرداد 1400
370000 ریال 333000 ریال
عباسعلی گائینی، آیدا بهرامیان عباسعلی گائینی
ناشر: بامداد کتاب - 13 اسفند 1401
2390000 ریال
مگی گرین وود - رابینسون، سوزان کلاینر، نازیلا رستمی (مترجم) مگی گرین وود - رابینسون
ناشر: معیار علم - 1394
900000 ریال
آنیتا بین، عباسعلی گائینی (مترجم) آنیتا بین
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - تیر 1395
800000 ریال
سیدعلی کشاورز، مژگان کمپانی (ویراستار)، شهناز خانلو (ویراستار) سیدعلی کشاورز
ناشر: آییژ - 9 دی 1392
450000 ریال
ماری دانفورد، محمدرضا اسد (مترجم)، فرح حدادی (مترجم) ماری دانفورد
ناشر: حتمی - 21 اسفند 1397
1090000 ریال
لوییز برک، ویکی دیکین، محمد حضوری (مترجم)، سیدعلی کشاورز (مترجم) لوییز برک
ناشر: آییژ - 29 آبان 1391
80000 ریال
مایکل گلیسون، آسکرای. جاکندروپ، حمید محبی (مترجم)، رضا نوری (مترجم) مایکل گلیسون
ناشر: حتمی - بهمن 1396
2890000 ریال
ناشر: بوستان - 3 مرداد 1390
22000 ریال
ناشر: علم و حرکت - 29 فروردین 1386
95000 ریال
هایدی اسکولنیک، آندرنا چرنوس، معصومه حسینی (مترجم) هایدی اسکولنیک
ناشر: حتمی، شرکت جازیکا - 16 دی 1393
599000 ریال
علیرضا براری، محمدرضا مشایخ علیرضا براری
ناشر: بامداد کتاب، نشر ورزش - آبان 1397
890000 ریال
مسعود نقی زاده بایی، ژاله راستانی (ویراستار) مسعود نقی زاده بایی
ناشر: بوستان - 12 آذر 1392
70000 ریال
دن بناردوت، مینو باسامی (مترجم)، روح اله رنجبر (مترجم)، عبدالرضا کاظمی (مترجم)، جواد اکبری (مترجم)، جواد ضیاء الحق (مترجم) دن بناردوت
ناشر: پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی - 8 بهمن 1391
90000 ریال
محمدرضا دهخدا، کیوان شعبانی مقدم محمدرضا دهخدا
ناشر: بامداد کتاب، نشر ورزش - آبان 1397
690000 ریال
نمایش 1 - 15 از 209 مورد