ترتیب بر اساس:
جمشید اسکندری جمشید اسکندری
ناشر: کیومرث - 10 آذر 1388
100000 ریال
جمشید اسکندری جمشید اسکندری
ناشر: ترمه، فرشید - 12 بهمن 1388
40000 ریال
جمشید اسکندری جمشید اسکندری
ناشر: ترمه - 18 اسفند 1388
60000 ریال
ناشر: کتاب فرشید - 4 دی 1391
270000 ریال
محمود موسوی شیری، محمد ابراهیم زاده کاریزکی، علی اصغر ترابی محمود موسوی شیری
ناشر: دانشگاه پیام نور - 21 خرداد 1393
205000 ریال
ناشر: کتاب فرشید - 25 آبان 1392
240000 ریال
کاظم نحاس کاظم نحاس
ناشر: کتاب فرشید - 25 آبان 1392
115000 ریال
جمشید اسکندری جمشید اسکندری
ناشر: ترمه - 19 بهمن 1388
50000 ریال
سیدعلی حسینی، مینا نظری، مهناز کنگاورنظری، سارا یعقوب زاده، مینا قلی زاده، ناهید قلی زاده، محبوبه سعادت فقیه زاده، سمانه رنجبر (ویراستار) سیدعلی حسینی
ناشر: دانش پرور - 26 مرداد 1389
120000 ریال
جمشید اسکندری جمشید اسکندری
ناشر: ترمه - 27 آبان 1387
40000 ریال
یوسف قنبری، ابراهیم سهرابی فرد یوسف قنبری
ناشر: راه - 7 اسفند 1398
450000 ریال
هوشنگ محمدنژاد، حبیب الله دهقان (ویراستار) هوشنگ محمدنژاد
ناشر: دانشگاه افسری امام علی (ع) - شهریور 1396
190000 ریال
حسن همتی، حسین کاظمی حسن همتی
ناشر: ترمه - 13 تیر 1391
200000 ریال
نمایش 46 - 60 از 506 مورد