ترتیب بر اساس:
فاطمه نصراصفهانی (تهیه و تنظیم) فاطمه نصراصفهانی (تهیه و تنظیم)
ناشر: پیام دانشگاهی - 21 تیر 1391
70000 ریال
نسرین قلانی نسرین قلانی
ناشر: پیام دانشگاهی - بهمن 1394
130000 ریال
ناشر: صادق - 17 خرداد 1385
15000 ریال
ناشر: صادق - 6 اسفند 1386
15000 ریال
ناشر: پویش اندیشه - 29 مرداد 1390
40000 ریال
شکور اکبرنژاد شکور اکبرنژاد
ناشر: احرار - 1381
12000 ریال
ناشر: فرهنگ و اندیشه - 1382
17000 ریال
مهرداد رزاقی، منصور وثوقی (مترجم)، حسن ملک (مترجم) مهرداد رزاقی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 1383
14430 ریال
کریستوفر پیرسون، علی اصغر سعیدی (مترجم) کریستوفر پیرسون
ناشر: کویر - 23 خرداد 1384
24000 ریال
آنتونی گیدنز، فرشته پناهی (مترجم) آنتونی گیدنز
ناشر: جاجرمی - 1381
15000 ریال
حمید صنعت جو حمید صنعت جو
ناشر: فروغ آزادی - 30 خرداد 1391
25000 ریال
نمایش 31 - 45 از 52 مورد