ترتیب بر اساس:
عباس علی محمدی عباس علی محمدی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 15 دی 1398
260000 ریال
ناشر: آدینه - 8 دی 1401
650000 ریال 585000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - خرداد 1394
100000 ریال
ناشر: مهکامه - 14 خرداد 1396
950000 ریال 855000 ریال
سیدرضا حسین زاده سیدرضا حسین زاده
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - 11 بهمن 1397
700000 ریال 630000 ریال
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - دی 1397
260000 ریال 234000 ریال
ناشر: سیمای دانش - 25 شهریور 1393
1500000 ریال 1350000 ریال
ناشر: سیمای دانش - 22 اردیبهشت 1398
390000 ریال 351000 ریال
مت داکم، ابوالقاسم صادقی نیارکی (مترجم) مت داکم
ناشر: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - بهمن 1396
600000 ریال 540000 ریال
مهدی عربی مهدی عربی
ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - اردیبهشت 1396
200000 ریال 180000 ریال
مهدی حسام، علیرضا خواجه شاهکوهی، محمود داودی، غلامرضا روشن (ویراستار)، عبدالعظیم قانقرمه (ویراستار) مهدی حسام
ناشر: دانشگاه گلستان - 14 آبان 1393
180000 ریال 162000 ریال
ناشر: دانشگاه شهید باهنر (کرمان) - 30 فروردین 1394
170000 ریال 153000 ریال
ناشر: کتابکده کسری - فروردین 1397
1500000 ریال 1275000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 14 آبان 1399
600000 ریال 540000 ریال
ناشر: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - 20 بهمن 1398
750000 ریال 675000 ریال
کلاوس رینر، یاسک مالچسکی، محمدرضا جلوخانی (مترجم)، عصمت میرزایی (مترجم) کلاوس رینر
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات - 15 مرداد 1399
1700000 ریال 1530000 ریال
نمایش 1 - 15 از 189 مورد