ترتیب بر اساس:
امیر زاهدی امیر زاهدی
ناشر: چشم انداز قطب - شهریور 1396
180000 ریال
هنری ام. ولمن، علی مشهدی (مترجم) هنری ام. ولمن
ناشر: سپید و سیاه - اردیبهشت 1396
475000 ریال
علی اکبر ضیایی علی اکبر ضیایی
ناشر: امین - شهریور 1397
300000 ریال
ناشر: تورج بنی رستم - مهر 1397
450000 ریال
جان سرل جان سرل
ناشر: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی - بهمن 1396
320000 ریال
ناشر: طرح نقد - 15 بهمن 1398
400000 ریال
جان سرل، محمدعلی عبداللهی (مترجم)، مصطفی ملکیان (ویراستار) جان سرل
ناشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی - 12 آبان 1387
700000 ریال
نمایش 46 - 52 از 52 مورد