ترتیب بر اساس:
رامامورتی شنکار، حسین صالحی (مترجم) رامامورتی شنکار
ناشر: دانش نگار - 27 اسفند 1397
1300000 ریال
ریچارد دیتمن، مارک والدو زمانسکی ریچارد دیتمن
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - آبان 1395
290000 ریال
پیترویلیام اتکینز، رامین رامبد (مترجم) پیترویلیام اتکینز
ناشر: مازیار - 12 آذر 1392
250000 ریال
دیوید گاسکل، علی سعیدی (مترجم)، احسان الهامی (ویراستار)، سامان سعیدی (ویراستار) دیوید گاسکل
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی اصفهان) - 1394
750000 ریال
فرانک بلات، مهران اخباریفر (مترجم) فرانک بلات
ناشر: فاطمی - آبان 1394
650000 ریال
رابرت رزنیک، جرل واکر، دیوید هالیدی، محمود بهار (مترجم) رابرت رزنیک
ناشر: مبتکران، پیشروان - 1 مهر 1393
1620000 ریال
دیوید هالیدی، رابرت رسنیک، منیژه رهبر (مترجم) دیوید هالیدی
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - 1398
450000 ریال
رابرت رزنیک، دیوید هالیدی رابرت رزنیک
ناشر: مبتکران، پیشروان - آبان 1394
420000 ریال
دیوید گاسکل، علی سعیدی (مترجم) دیوید گاسکل
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی اصفهان) - 1393
1400000 ریال
نورالدین زتیلی، نگار اورعی (مترجم)، محمد بهتاج لجبینی (مترجم) نورالدین زتیلی
ناشر: نیاز دانش - 6 آبان 1398
2400000 ریال
دیوید هالیدی، جیرل واکر، رابرت رسنیک، محمدرضا جلیلیان نصرتی (مترجم)، محمد عابدینی (مترجم)، مجتبی پرهیزکار (مترجم)، روح اله خلیلی بروجنی (مترجم) دیوید هالیدی
ناشر: صفار - 12 مهر 1399
1500000 ریال
دیویدکئون چنگ، پرویز جبه دارمارالانی (مترجم) دیویدکئون چنگ
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 28 بهمن 1400
1500000 ریال
ناشر: مازیار - 2 اردیبهشت 1399
480000 ریال
استیون هاوکینگ استیون هاوکینگ
ناشر: معیار علم - 20 شهریور 1398
1100000 ریال
آلبرت اینشتین، نرگس سعیدی شاد (مترجم) آلبرت اینشتین
ناشر: امید انقلاب، علوم پویا - 12 بهمن 1398
280000 ریال
نمایش 31 - 45 از 864 مورد