ترتیب بر اساس:
منصوره حسینی (مترجم) منصوره حسینی (مترجم)
ناشر: نشر مرکز - اسفند 1379
295000 ریال 265500 ریال
ناشر: اوحدی - آذر 1397
1200000 ریال 960000 ریال
غلامرضا طباطبایی مجد غلامرضا طباطبایی مجد
ناشر: آیدین، یانار - 24 اردیبهشت 1392
500000 ریال 400000 ریال
ماهر حمادی، رقیه خرمی (مترجم) ماهر حمادی
ناشر: قو - دی 1395
500000 ریال 450000 ریال
مجتبی اعتمادی نیا مجتبی اعتمادی نیا
ناشر: آن سو - مهر 1397
890000 ریال 801000 ریال
احمدبن اخی ناطور افلاکی، تحسین یازیجی (مصحح) احمدبن اخی ناطور افلاکی
ناشر: دوستان - اردیبهشت 1397
4800000 ریال 3840000 ریال
محمدبن ابراهیم عطار (شاعر) محمدبن ابراهیم عطار (شاعر)
ناشر: مهراندیش - 2 آذر 1393
2600000 ریال 2340000 ریال
محمدبن ابراهیم عطار(شاعر) محمدبن ابراهیم عطار(شاعر)
ناشر: کومه - 14 تیر 1398
4800000 ریال 4320000 ریال
سعدالدین حمویه، نجیب مایل هروی (مصحح) سعدالدین حمویه
ناشر: مولی - 8 خرداد 1389
1300000 ریال 1170000 ریال
حسن بن حمزه بن محمد یلاسی شیرازی، نجم الدین طارمی (مترجم)، محمد خواجوی (مقدمه) حسن بن حمزه بن محمد یلاسی شیرازی
ناشر: مولی - 5 خرداد 1392
700000 ریال 630000 ریال
سیدضیاء الدین سجادی سیدضیاء الدین سجادی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 30 مهر 1393
95000 ریال
عبدالحسین زرین کوب عبدالحسین زرین کوب
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر - شهریور 1395
300000 ریال
محمدرضا شفیعی کدکنی (مصحح) محمدرضا شفیعی کدکنی (مصحح)
ناشر: سخن - مهر 1395
450000 ریال
پل کراوس (مصحح)، لوئی ماسینیون (مصحح) پل کراوس (مصحح)
ناشر: اطلاعات - آبان 1394
50000 ریال
لطف الله بن ابی سعد ابوروح، محمدرضا شفیعی کدکنی (مقدمه) لطف الله بن ابی سعد ابوروح
ناشر: سخن - 1391
150000 ریال
نمایش 31 - 45 از 626 مورد