محدود کردن نتایج
ترتیب بر اساس:
جهانشاه پاکزاد، الهام سوری (گردآورنده) جهانشاه پاکزاد
ناشر: شهیدی - 16 بهمن 1392
255000 ریال
بنجامین گراهام، موسسه ترجمیک (مترجم) بنجامین گراهام
ناشر: آدینه - 26 اسفند 1402
520000 ریال 416000 ریال
منوچهر مزینی منوچهر مزینی
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - دی 1395
200000 ریال
ناشر: آرمان شهر - 12 دی 1390
75000 ریال
ناشر: گنج هنر - 1 اسفند 1384
550000 ریال
علی عصاری (مترجم) علی عصاری (مترجم)
ناشر: ترخون - تیر 1396
250000 ریال
علی عصاری (مترجم) علی عصاری (مترجم)
ناشر: ترخون - تیر 1396
250000 ریال
جهانشاه پاکزاد، الهام سوری (گردآورنده) جهانشاه پاکزاد
ناشر: شهیدی - 13 آذر 1386
75000 ریال
حمید خادمی حمید خادمی
ناشر: شرکت عمران شهرهای جدید - 1382
10000 ریال
حمید خادمی، مرجان ذکائی حمید خادمی
ناشر: شرکت عمران شهرهای جدید - 1382
10000 ریال
ژاک میشل، رضا کربلایی نوری، محمد تقی زاده مطلق (مترجم)، حمید خادمی (ویراستار)، مرجان ذکایی (ویراستار)، فرانه ریاحی دهکردی (به اهتمام) ژاک میشل
ناشر: شرکت عمران شهرهای جدید - 19 آذر 1384
30000 ریال
حمید خادمی، رضا کربلایی نوری، فرانه ریاحی دهکردی، مرجان ذکایی حمید خادمی
ناشر: شرکت عمران شهرهای جدید - 1383
20000 ریال
جیمز روبنستاین، محمد تقی زاده مطلق (مترجم)، حمید خادمی (ویراستار)، مرجان ذکایی (ویراستار) جیمز روبنستاین
ناشر: شرکت عمران شهرهای جدید - 2 اسفند 1385
30000 ریال
سیدمحمد موسوی سیدمحمد موسوی
ناشر: ایوبی فر - 24 آذر 1392
ناشر: گوهر دانش - 18 خرداد 1398
340000 ریال
دیوید هاروی، هانری لوفور دیوید هاروی
ناشر: موسسه نشر شهر - خرداد 1396
125000 ریال
نمایش 1 - 15 از 28 مورد